För småbarnspedagogiken

Global fostran i småbarnspedagogiken

Uppgiftsbana för förskolor

I uppgiftsbanan med temat hållbar utveckling, som riktar sig till förskoleundervisningen, färdas deltagarna jorden runt och lär sig om målen för hållbar utveckling. Uppgiftsbanan innehåller nio kontroller, världsmedborgarpass och en video. Läs mer nedan.

Uppgiftsbanan kan nu beställas avgiftsfritt från Interpedia via nedanstående blankett.

Du kan också ladda ner uppgiftsbanan nedan.

Inlärningsspel för daghem

Inlärningsspelet Makedas dag

I inlärningsspelet om hållbar utveckling, som riktar sig till småbarnspedagogiken, lär barnen känna målen för hållbar utveckling genom att följa ett etiopiskt barns dagisdag. Innehåller ett spelbräde, 10 uppgiftskort, en video och spelinstruktioner. Läs mer nedan.

Spelet kan nu beställas avgiftsfritt från Interpedia via nedanstående blankett.

Du kan också ladda ner inlärningsspelet nedan.

Materialet finns även på finska.

Uppgiftsbana med temat hållbar utveckling

I uppgiftsbananfärdas deltagarna jorden runt medan de lär sig om målen i Agenda 2030 genom barns berättelser från olika länder. Igenkänningsfaktorn är hög i berättelserna och de öppnar upp målen för hållbar utveckling på ett åldersanpassat sätt. Banan har nio kontroller och alla barn får ett eget världsmedborgarpass där genomförda kontroller antecknas. Innan uppgiftsbanan börjar tittar barnen på videon om hållbar utveckling (3 min).

Barnen lär sig att de med sitt eget agerande kan påverka genomförandet av hållbar utveckling i den egna närmiljön. Detta stärker deras lust att verka och vara aktiva för att främja de mänskliga rättigheterna och den hållbara utvecklingen.

Uppgiftsbana med temat hållbar utveckling:

Uppgiftskorten (öppnas i ny flik)

Världsmedborgarpass (öppnas i ny flik)

Instruktioner (öppnas i ny flik)

Video (öppnas i ny flik)

Uppgiftsbanans responsblankett till förskolan (öppnas i ny flik)


Inlärningsspelet Makedas dag

I inlärningsspelet Makedas dag följer vi etiopiska Makedas dagisdag. Via spelet kan barn i daghemsålder lära sig om barnens rättigheter och målen för hållbar utveckling. Spelet ger barnen en möjlighet att lära känna den etiopiska kulturen och leva sig in i livet för ett barn från en annan kultur. Spelet förstärker barnens eget agerande och förståelse för den globala världen.

Makedas dag – ett spel om hållbar utveckling

Spelbräde (öppnas i ny flik)

Spelkort 1–4 (öppnas i ny flik)

Spelkort 5–8 (öppnas i ny flik)

Spelkort 9–10 (öppnas i ny flik)

Makedas dag -video (öppnas i ny flik)

Spelinstruktioner (öppnas i ny flik)

Inlärningsspelets responsblankett till daghemmen (öppnas i ny flik)

Ytterligare information om projektet

År 2021 producerade Interpedia ett inlärningsspel för barn i daghemsålder i syfte att på ett åldersanpassat sätt behandla frågor om målen för hållbar utveckling och barnens rättigheter. Som stöd för inlärningsspelet har vi även producerat en kort video som ger barnen en inblick i livet för ett etiopiskt barn. I november 2022 publicerade vi en uppgiftsbana med temat hållbar utveckling som riktar sig till förskoleundervisningen.

Allt material som producerats inom projektet kan fritt laddas ner från denna webbsida. Terese Bast har illustrerat materialet.

Materialet produceras som en del av det tvååriga (2021–2022) projektet Småbarnspedagogiken fostrar världsmedborgare: Agenda 2030 och kommunikation om barnens rättigheter i daghemmen och förskolorna finansierat av Utrikesministeriet.

Projektet stärker kunskaperna och färdigheterna i hållbar utveckling i daghem och förskolor runtom i Finland. Projektet har som mål att redan inom småbarnspedagogiken öka barnens förståelse av den globala världen, barnens rättigheter och målen för hållbar utveckling.

Barnen lär sig att de med sitt eget agerande kan påverka genomförandet av hållbar utveckling i den egna närmiljön. Detta stärker deras lust att verka och vara aktiva för att främja de mänskliga rättigheterna och den hållbara utvecklingen.

För studerande och lärare inom småbarnspedagogiken anordnar projektet utbildning i global fostran och dess möjligheter samt i utvecklingsfrågor och etisk utvecklingskommunikation.

Utbildningen ökar de blivande och nuvarande småbarnspedagogernas kunskaper om hållbar utveckling och global fostran och stärker samtidigt deras motivation att i sitt arbete med barnen behandla dessa frågor. Projektet genomförs i samarbete med yrkesläroanstalten Riveria.

Bli fadder för ett daghem

Vi söker nu fler faddrar för våra daghem i Etiopien för att så många barn som möjligt ska få vistas i en trygg omgivning under dagen.

Läs mer
nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Bli fadder

Vi arbetar för en bra barndom i Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Bli fadder