För småbarnspedagogiken

Global fostran som en del av småbarnspedagogiken – inlärningsspel för daghem och uppgiftsbana för förskolor

Inlärningsspelet Makedas dag

Interpedia utvecklar åren 2021–2022 ett brädspel för barn i daghemsåldern och en uppgiftsbana för förskolebarn i syfte att behandla frågor om barnens rättigheter och målen för hållbar utveckling på ett åldersanpassat sätt. Det färdigställda materialet som produceras inom projektet kan fritt laddas ner från denna webbsida.

Du kan beställa Makedas dag – ett spel om hållbar utveckling till ditt daghem via adressen kummi@interpedia.fi genom att sända oss dina kontaktuppgifter (daghemmets namn och adress samt kontaktpersonens namn och mobilnummer). Vi skickar spelet gratis till de 200 första daghemmen som gör en beställning. Spelbrädet och spelkorten kan du även ladda ner nedan på denna webbsida.

Materialet produceras som en del av det tvååriga projektet Småbarnspedagogiken fostrar världsmedborgare: Agenda 2030 och kommunikation om barnens rättigheter i daghemmen och förskolorna som finansieras av Utrikesministeriet. Projektet stärker kunskaperna och färdigheterna i hållbar utveckling i daghem och förskolor runtom i Finland.

Projektet har som mål att redan inom småbarnspedagogiken öka barnens förståelse om den globala världen, barnens rättigheter och målen för hållbar utveckling.  Barnen lär sig, att de med sitt eget agerande kan påverka genomförandet av hållbar utveckling i den egna närmiljön. Detta stärker deras lust att verka och vara aktiva för att främja de mänskliga rättigheterna och den hållbara utvecklingen.

För studerande och lärare inom småbarnspedagogiken anordnar projektet utbildning i global fostran och dess möjligheter, samt i utvecklingsfrågor och etisk utvecklingskommunikation. Syftet är att öka de blivande och nuvarande småbarnspedagogernas kunskaper om hållbar utveckling och global fostran och samtidigt stärka deras motivation att tillsammans med barnen behandla dessa frågor i sitt arbete. Projektet genomförs i samarbete med yrkesläroanstalten Riveria.

Makedas dag – ett spel om hållbar utveckling

Spelbräde (öppnas i ny flik)

Spelkort 1–4 (öppnas i ny flik)

Spelkort 5–8 (öppnas i ny flik)

Spelkort 9–10 (öppnas i ny flik)

Spelinstruktioner (öppnas i ny flik)

Inlärningsspelets responsblankett till daghemmen (öppnas i ny flik)

Bli fadder för ett daghem

Vi söker nu fler faddrar för våra daghem i Etiopien för att så många barn som möjligt ska få vistas i en trygg omgivning under dagen.

Läs mer
nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Bli fadder

Vi arbetar för en bra barndom i Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Bli fadder