Anvisningar för läraren

Du har väl redan anmält din klass eller skola till kampanjen Läs och ge läskunnighet?
Om inte, anmäl via denna elektroniska blankett.

Kampanjmaterial

Efter anmälningen får du närmare information av oss om hur kampanjen ska genomföras. Nedan finns materialet i elektroniskt format. Beroende på situationen och behoven kan ni av Interpedia få även annat material som är lämpligt för kampanjen.

Läsdiplom till eleverna (pdf- kan skrivas ut, 1 sida)

Du kommer väl ihåg att berätta för eleverna att det går att delta i läskunnighetskampanjen även utan sponsor. Alla barn får alltså ett läsdiplom oberoende av om de har en sponsor.

Anvisningar för att samla in bidragen

Det lättaste sättet att samla in lässponsorernas bidrag är att be dem gå in på webbsidan med anvisningar för sponsorer, varvid de själva fyller i det elektroniska sponsorkortet och betalar sponsorbidraget direkt till Interpedia.

Sponsorbidragen kan även samlas in som kontanter varvid kampanjarrangören betalar intäkterna till Interpedias konto FI32 2452 3800 0003 69 (Nordea) eller FI76 5780 3820 0720 63 (OP).

Frågor?

Vi hjälper gärna vid planeringen och genomförandet av kampanjen. Ta kontakt kummi@interpedia.fi.

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Bli fadder

Vi arbetar för en bra barndom i Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Bli fadder