Interpedias arbete i västra Nepal

Västra Nepal är ett mycket fattigt område vars geografiska omständigheter är utmanande. Vägarna till skolorna är ofta mycket svårtillgängliga och långa.

I Nepal är det en hög procent som avbryter skolan och kvaliteten på undervisningen är låg. Att få gå i skolan och få undervisning av god kvalitet är alla barns rättighet och med hjälp av stöd från Interpedia försöker vi förverkliga detta för så många barn som möjligt.

Interpedia stöder 32 skolor i västra Nepal där det sammanlagt går 5500 elever. Av dessa barn hör över 1000 till olika marginaliserade grupper, t.ex. funktionsnedsatta, kastlösa, barn som lider av inlärningssvårigheter och flickor som hotas av att bli bortgifta.

De marginaliserade barnen och de som avbrutit skolgången erbjuds stipendier, stödundervisning och klubbverksamhet. Ungdomarna blir erbjudna yrkesutbildningsprogram. De flesta i målgruppen är flickor och  ett viktigt syfte med vårt arbete är att öka kunskapen om jämställdhet. Interpedia stöder också utbildningen av lärare. Dessutom mobiliserar och utbildar vi byföreningar, skolföreningar, föräldraföreningar och andra lokala organisationer.

I västra Nepal fungerar organisationen Loo Niva Child Concern Group som Interpedias samarbetspartner.

Nepalilaisia tyttöjä koulupuvuissa istuu maassa

Toinen kuva Nepalilaisista koululaisista koulun pihalla.

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Bli fadder

Vi arbetar för en bra barndom i Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Bli fadder