Internationell adoption Adoptionsförberedelse och stöd

Adoptionsförberedelse och stöd

Adoptionskurator

Du kan vara i kontakt med adoptionskuratorn vid alla ärenden du funderar över gällande adoption. Tjänsten riktar sig till alla som funderar på att adoptera och till dem som befinner sig i adoptionsprocessens olika skeden, adoptivföräldrar, adopterade och deras närstående samt yrkesgrupper vars arbete berör adoption. Av adoptionskuratorn får du samtalshjälp samt råd och stöd för att lösa utmaningar.

Adoptionskuratorn svarar vardagar mellan kl. 10-16 när det är möjligt och även andra tider. Stödtelefon 050 313 5066
Du kan även ta kontakt genom e-post: anja.wikstedt(at)yhteisetlapsemme.fi

www.yhteisetlapsemme.fi/se

Adoptionsförberedelse

Adoptionsförberedelsekurser ger möjlighet att mångsidigt begrunda frågor kring internationell adoption, både från barnets och föräldrarnas synvinkel.

Alla givarländer inom internationell adoption uppskattar väl förberedda adoptivsökande. Allt flera länder förutsätter att man gått en adoptionsförberedelsekurs. Vi rekommenderar förberedelsekurser till alla som överväger att adoptera eller som är i en adoptionsprocess.

Förberedelsekurserna ordnas på olika orter i Finland. Svenskspråkiga kurser ordnas en gång per år eller vartannat år i Vasa-trakten.

Vidare information: anja.wikstedt(at)yhteisetlapsemme.fi