Registrering som kund

En förutsättning för internationell adoption är dels att sökandena får adoptionsrådgivning, dels att de är kunder hos ett adoptionstjänstorgan. Auktoriserade adoptionstjänstorgan för internationella adoptioner är Interpedia rf, Rädda Barnen rf och Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk. Sökandena kan välja vilket adoptionstjänstorgan som helst oberoende av var adoptionsrådgivningen genomförts.

Adoptionstjänstorganen informerar om adoption från utlandet och förutsättningarna för internationell adoption, om de barn som behöver ett hem och deras särskilda behov samt om de praktiska tillvägagångssätten under adoptionsprocessens olika faser.

Hos Interpedia rf registrerar sig sökandena vanligen under adoptionsrådgivningsperioden. Då kan vår socialarbetare ge behövliga råd om en eventuell komplettering av hemutredningen. För registreringen krävs att sökandena fyller i och undertecknar en blankett, som kan beställas hos oss per e-post (adoptio(at)interpedia.fi). På basis av denna blankett görs sedan registreringen och kunden får en första uppskattning av hur adoptionsprocessen hos Interpedia fortskrider.

Ytterligare uppgifter:

Kontaktinformation (LISÄÄ LINKKI)