Pikkusisarusta hakemassa – info

Infotillfälle om adoptivbarns hälsotillstånd i Jakobstad / Adoptiolapsen terveydentila infotilaisuus Pietarsaaressa