Interpedia Samarbetspartner

Samarbetspartner

Finska samarbetspartner

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) är en statsbidragsmyndighet som är verksam i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. STEA ansvarar för beredning, utbetalning, evaluering och övervakning av användningen av understöd som beviljas social- och hälsovårdsorganisationer. STEA beviljade Interpedia verksamhetsunderstöd (år 2022: 232 100 €), som är riktad till adoptionsverksamheten.

Adoptionsnämnden

Adoptionsnämnden fungerar som en särskild sakkunnig-, tillstånds- och tillsynsmyndighet i adoptionsärenden samt som en sådan centralmyndighet som avses i Haagkonventionen om internationella adoptioner.

Utrikesministeriet

Under 2022 har vi tre projekt med stöd av Utrikesministeriets projektunderstöd för civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbete, två i Nepal och ett i Etiopien. Utrikesministeriet beviljade Interpedia 325 500 € i projektunderstöd för 2022.

Stiftelser

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

Interpedia är medlem i följande organisationerna

EURADOPT – de europeiska adoptionsorganisationernas paraply-organisation

Fingo – Finländska utvecklingsföreningar rf

Centralförbundet för Barnskydd (LSKL)

Nordic Adoption Council (NAC)

Interpedias utländska adoptionstjänstorgan godkända av adoptionsnämnden i Finland

Bulgarien:
Family National Association (FNA), Sofia

Colombia:
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Bogotá
La Casa de la Madre y el Niño (LCMN), Bogotá
La Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi Chiquitines, Cali

Indien:
Central Adoption Resource Agency (CARA), New Delhi

Sydafrika:
Abba Specialist Adoption & Social Service, Pretoria

Thailand:
Department of Children and Youth (DCY), Bangkok

Interpedias partner i utvecklingssamarbetet

Bangladesh:
Families for Children (FFC)

Colombia:
Jardín de la Niña María (JNM)

Etiopien:
Betlehem Family Development Programme (BFDP)
German Church School (GCS)
Berhan Lehetsanat
Maedot

Indien:
Delhi Council for Child Welfare (DCCW)
Families For Children (FFC)

Nepal:
Children & Women in Social Service and Human Rights (CWISH)
Loo Niva Child Concern Group
Patan Community Based Rehabilitation (Patan CBR)

Sydafrika:
SA Cares for Life

Thailand:
Project LIFE Foundation

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Bli fadder

Vi arbetar för en bra barndom i Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Bli fadder