Internationell adoption Adoptionsprocessen Uppföljning och rapportering

Uppföljning och rapportering

Barnets ankomst förändrar alltid adotivfamiljens vardag. Förändringarna för med sig funderingar kring bland annat den egna föräldrarollen, familjens vardag och barnets bästa. Adoptionsrådgivningen fortsätter efter barnets ankomst så, att socialarbetaren gör uppföljningsbesök. Socialarbetaren ger råd om hur man klarar av den första tidens utmaingar och kartlägger de egna starka sidorna. Man kan också fråga socialarbetaren vilka stödformer kommunen erbjuder. Det lönar sig att utnyttja dem vid behov, så att familjen får en så bra start som möjligt på sitt nya liv tillsammans.

Syftet med uppföljningen är dels att stödja familjen, dels att berätta nyheter om barnet och hela familjen för myndigheterna i barnets födelseland. De vill veta hur barnets utvecklas och om barnet har det bra hos sin nya familj i det nya hemlandet. Det är också viktigt att redogöra för hur eventuella problemsituationer har lösts. På basis av uppföljningsbesöken utarbetar socialarbetaren uppföljningsrapporter, och till rapporterna fogas bilder som berättar om familjelivet. Flera kontaktländer vill, förutom socialarbetarens rapporter, också ha rapporter som familjen själv skrivit. Rapporterna skickas till kontaktlandet på Interpedias försorg.

Socialarbetaren och Interpedias adoptionsansvariga erbjuder stöd och hjälp också efter uppföljningen, som en del av tjänsterna efter adoptionen.

 Uppföljningsrapporternas tidtabeller enligt kontaktland

Colombia

Socialarbetarens rapporter:

 • 3 mån. efter stadfästandet av adoptionen
 • 9 mån. efter stadfästandet av adoptionen
 • 1 år 3 mån. efter stadfästandet av adoptionen
 • 1 år 9 mån. efter stadfästandet av adoptionen

Familjens egna rapporter:

ICBF & Los Chiquitines: inga egna rapporter behövs.

La Casa: 1 mån. efter stadfästandet av adoptionen. Därefter en gång per månad i två års tid (inalles 24 rapporter).

Etiopien, barn som kommit senast 31.12.2013:

Socialarbetarens rapporter: en rapport 6 mån. efter barnets ankomst.

Familjens egna rapporter: sänds fram till det år då barnet fyller 18 år, därefter på anmodan.

 1. 3 mån. efter barnets ankomst
 2. 1 år efter barnets ankomst
 3. därefter en gång per år

Etiopien, barn som kommit efter 1.1.2014:

Socialarbetarens rapporter:

 • 3 mån. efter barnets ankomst
 • 6 mån. efter barnets ankomst
 • 12 mån. efter barnets ankomst

Därefter en gång per år fram till det år då barnet fyller 18 år.

Familjens egna rapporter: inga egna rapporter behövs.

Indien

Socialarbetarens rapporter:

 • 6 mån. efter barnets ankomst
 • 1 år efter barnets ankomst
 • 1 år 6 mån. efter barnets ankomst
 • 2 år efter barnets ankomst

Familjernas egna rapporter: varierar beroende på barnhem.

Kina

Socialarbetarens rapporter:

 • 6 mån. efter barnets ankomst
 • 1 år efter barnets ankomst
 • 2 år efter barnets ankomst
 • 3 år efter barnets ankomst
 • 4 år efter barnets ankomst
 • 5 år efter barnets ankomst

Familjens egna rapporter: inga egna rapporter behövs.

Kenya

Socialarbetarens rapporter:

 • 6 mån. efter stadfästandet av adoptionen
 • 1 år 6 mån. efter stadfästandet av adoptionen
 • 2 år 6 mån. efter stadfästandet av adoptionen
 • 3 år 6 mån. efter stadfästandet av adoptionen
 • 4 år 6 mån. efter stadfästandet av adoptionen

Familjens egna rapportert:

 • 3 mån. efter stadfästandet av adoptionen
 • 9 mån. efter stadfästandet av adoptionen
 • 1 år efter stadfästandet av adoptionen
 • 1 år 3 mån. efter stadfästandet av adoptionen
 • 1 år 9 mån. efter stadfästandet av adoptionen
 • 2 år efter stadfästandet av adoptionen
 • 3 år efter stadfästandet av adoptionen
 • 4 år efter stadfästandet av adoptionen
 • 5 år efter stadfästandet av adoptionen

Sydafrika

Socialarbetarens rapporter:

 • 4 mån. efter vårdnadsövertagandet
 • 1 år 4 mån. efter vårdnadsövertagandet
 • 2 år 4 mån. efter vårdnadsövertagandet
 • 3 år 4 mån. efter vårdnadsövertagandet
 • 4 år 4 mån. efter vårdnadsövertagandet

Familjens egna rapporter:

 • 3 mån. efter vårdnadsövertagandet
 • 6 mån. efter vårdnadsövertagandet
 • 9 mån. efter vårdnadsövertagandet
 • 1 år efter vårdnadsövertagandet
 • 1 år 4 mån. efter vårdnadsövertagandet
 • 1 år 8 mån. efter vårdnadsövertagandet
 • 2 år efter vårdnadsövertagandet

Thailand

Socialarbetarens rapporter:

 • 2 mån. efter undertecknandet av Memorandum of Agreement
 • 4 mån. efter undertecknandet av Memorandum of Agreement
 • 6 mån. efter undertecknandet av Memorandum of Agreement

Familjens egna rapporter: inga egna rapporter behövs.