Fadderbarn från Thailand

Thailand har utvecklats snabbt med industrialiseringen, men för de fattiga familjerna är det fortfarande svårt att komma i åtnjutande av basservice. I alla byar på landet finns inte skolor, och ofta behövs barnens insats i hushållsarbetet eller på odlingarna. De etniska minoriteternas barn är i en speciellt svag situation.

Kummilapsia Nepal

Utbildning

Vi arbetar för att barnen på den svårtillgängliga landsbygden skall ha tillgång till skolundervisning. Vi hjälper barn från fattiga familjer med skolavgifter samt med stödundervisning. De mest motiverade ungas studier för en yrkesexamen eller till universitetsexamen. Vi förstärker också familjernas och samhällets stöd för barnens studier.

Vår samarbetspartner i Thailand:

Project L.I.F.E. – En möjlighet till skolgång för barn från fattiga familjer

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Bli fadder

Vi arbetar för en bra barndom i Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Bli fadder