Utvecklingssamarbete Till skolor och pedagoger Materialbank för global fostran

Materialbank för global fostran

I materialbanken för global fostran finns färdiga läromedelshelheter och videor med temat barnens rättigheter. Materialet är lämpligt särskilt med avseende på läroplanens delområden K2 och K7 inom mångsidig kompetens.

Det finns två materialhelheter för grundskolans årskurs 1–6 och en materialhelhet för grundskolans årskurs 7–9 och andra stadiet. Alla innehåller flera korta övningar av vilka du kan forma en lämplig helhet för lektionen.

Vi hjälper gärna vid planeringen av lektionerna och vi kan i mån av möjlighet besöka skolan. Ta kontakt kummi@interpedia.fi eller 040 860 9264 (må-fr 10−15).

Inlärningsspelet Makedas dag

För småbarns­pedagogiken

Global fostran som en del av småbarnspedagogiken – inlärningsspel för daghem och uppgiftsbana för förskolor

Läs mer
Opettaja näyttää jotakin paperia oppilaille.

För grundskolans årskurs 1–6

Det är lätt att genomföra global fostran i årskurs 1–6 med hjälp av Interpedias färdiga material.

Läs mer
Nuori kuvaa lapsijoukkoa Nepalissa

För grundskolans årskurs 7–9 och andra stadiet

Att använda läromedlet Med vems röst? för global fostran i grundskolans årskurs 7–9 och i andra stadiet är ett lätt sätt att väcka elevernas tankar om mycket aktuella frågor kring etisk kommunikation, mänskliga rättigheter och mediekompetens.

Läs mer

Har du använt vårt material?

Hur fungerade materialet? Hurdant mottagande fick materialet av eleverna? Skicka respons kummi@interpedia.fi.

Hymyilevä lapsi kynä kädessä.
nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Bli fadder

Vi arbetar för en bra barndom i Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Bli fadder

Bli fadder för ett daghem

Vi söker nu fler faddrar för våra daghem i Etiopien för att så många barn som möjligt ska få vistas i en trygg omgivning under dagen.

Läs mer