ButikEtiska gåvorLäskunnighet för barn, Nepal

Läskunnighet för barn, Nepal

Läskunnighet är en mänsklig rättighet och en nyckel till välmående. Analfabetism orsakar ojämlikhet och utbildning eller bristen på det är något som påverkar speciellt flickors möjligheter för framtiden.

20,00 

Beskrivning

Med hjälp av din gåva stöder vi barns rätt till läskunnighet i västra Nepal.

Du kan printa ut eller ladda kortet här

Eettinen-lahja-Nepal-lukutaito-sv.pdf

När du beställt produkten kan du printa ut eller ladda tack-kortet här

Läskunnighet är en mänsklig rättighet och en nyckel till välmående. Analfabetism orsakar ojämlikhet och utbildning eller bristen på det är något som påverkar speciellt flickors möjligheter för framtiden.

Det område i västra Nepal där Interpedia arbetar är mycket fattigt och geografiskt sett är det ett svåråtkomligt område. Barnens skolvägar är ofta mycket långa och svåra. En stor andel av barnen avbryter sin skolgång och undervisningen är av dåligt kvalitet. Interpedias stöd går till att barnets rätt till en utbildning av god kvalitet ska förverkligas för så många barn i skolåldern som möjligt.