För adopterade

Under coronapandemin rekommenderar vi i första hand möten på distans framom möten på Interpedias kontor. Ni kan boka en tid antingen via jalkipalvelu@interpedia.fi eller per telefon/Whatsapp 050 919 5387

Det här är ett försök att göra en sammanställning av de oftast förekommande frågorna bland dem som har blivit adopterade. Var och en har givetvis sina unika frågor och sin unika livssituation. Du kan alltid kontakta oss per telefon 050 919 5387 eller e-post (jalkipalvelu(at)interpedia.fi) om dina frågor inte blir besvarade här.

Ibland kan s.k. kamratstöd vara till hjälp. Sådant stöd kan de som är under 18 få i samband med läger och de som har fyllt 18 kan få det via sina egna föreningar, vilkas kontaktuppgifter finns på den här sidan.

OFF (Ofta förekommande frågor):

Var uppbevaras adopterade barns papper, t.ex. födelseattester? Kan man själv kolla sina papper?

Adoptivfamiljerna har i samband med adoptionsprocessen fått dokument som rör barnet. Kopior av dessa finns även arkiverade på Interpedia. Om man vill se sina egna papper kan man kontakta Interpedia och komma överens om en träff.

Jag skulle vilja ha information om mina biologiska släktingar. Hur ska jag gå till väga?

Du kan kontakta Interpedia och komma överens om en träff. Först går vi tillsammans genom dokumenten och ser efter vad det står om dina biologiska släktingar. Utgående från dina egna önskemål och möjligheter kan vi sedan gå vidare genom att kontakta adoptionsmyndigheterna i det land där du föddes och på det sättet få mera information.

Jag hittade en biologisk släkting på sociala medier. Jag skulle vilja ge mig till känna men jag vet inte om jag vågar. Vad ska jag göra?

Vi rekommenderar att den första kontakten till en biologisk släkting sker via Interpedia, som kontaktar motsvarande myndighet i det land där du föddes.  Myndigheten där kontaktar din släkting. Vi vet att det här tar lång tid men å andra sidan kan vi säkerställa släktingens identitet, vilket man inte kan på sociala medier. Din släkting får också professionellt stöd när han/hon ska ta del av en kontakt som kan vara omtumlande.

Varför kom jag till Finland och till just den här familjen?

För vart och ett av barnen försöker man hitta de föräldrar som bäst svarar mot barnets behov. Ofta letar man först efter en lämplig familj i det land där barnet har fötts och efter det här från utlandet genom internationell adoption. Oftast är det myndigheten i det land där barnet har fötts som väljer familj. I en del länder frågar ber myndigheten att mottagarlandets myndighet (t.ex. Interpedia) ska välja ut en lämplig familj. Det är alltså många personer inblandade vid valet av familj.

Jag ska om tre månader åka iväg till det land där jag föddes. Kan jag besöka barnhemmet där? 

Du kan inte besöka barnhem utan förberedelser. Adoptionsmyndigheterna kräver att myndigheten i mottagarlandet (Interpedia) ordnar besöket. Kontakta Interpedia i god tid så vi kan säkerställa att det är okej med ett besök. Sådana besök har oftast utfallit väl men det rådande läget i barnhemmet kan ha en inverkan på ett eventuellt besök. Myndigheten vill också säkerställa att de för barnet viktiga vårdarna är på plats och att de har tillräckligt med tid för besöket.

Vad kan man göra när man åker iväg på en återvändarresa?

Du kan planera din resa utgående från dina egna önskemål. För en del räcker det med att bekanta sig med landet och födelsestaden. Andra vill besöka barnhemmet. Det viktigaste är ändå att den som har blivit adopterad själv får avgöra hur mycket han/hon vill ha reda på om sin bakgrund. Besöket på barnhemmet kan vara känsloladdat och om den adopterade inte är redo så kan man skjuta upp besöket till en senare tidpunkt. Det är också skäl att komma ihåg att besöken inte alltid blir vad man har väntat sig. Det kan också hända att verksamheten i barnhemmet har upphört. Det här försöker vi informera om redan i planeringsskedet. Det är alltså skäl att ge sig iväg med ett öppet sinne och vara beredd på ändringar i planerna.

Andra stödgivare

Tankar och frågor kring tjänsterna efter adoptionen kan dryftas också med adoptionskuratorn (Våra Gemensamma Barn rf), som även ger svenskspråkig service.

I Våra Gemensamma Barn rf:s Adoptionschatt och Podcast kan vuxna och unga adopterade få kamratstöd i frågor angående adoption.

Föreningar för de adopterade

Vuxna internationellt adopterade rf

Till VIAs websidor

Till VIAs facebook sidor

Adoptivfamiljer rf

Till Adoptivfamiljer rfs websida

Aikuiset Adoptoidut

Till vuxna adopterades facebooksida (på finska)