Läs och ge läskunnighet

Läskampanjen Läs och ge läskunnighet

Läskampanjen Läs och ge läskunnighet för skolor uppmuntrar finländska barn att läsa samtidigt som de får praktisk erfarenhet av global solidaritet.

Kampanjen går ut på att finländska barn läser böcker och barnens sponsorer betalar ett avtalat belopp för varje läst bok. Med intäkterna från kampanjen stöder ni läs- och skrivkunnighet hos barn i västra Nepal.

Vem kan delta?

Läskampanjen är lämplig för alla årskurser men i synnerhet eleverna i årskurs 1–4 har varit särskilt entusiastiska deltagare!

En lärare kan planera kampanjen till en klass eller av skolans rektor eller föräldraföreningen till hela skolan. Du får hjälp av Interpedia att planera och genomföra kampanjen.

Vi hjälper gärna!


Att genomföra läskampanjen

  • Eleverna väljer i samråd med läraren vilka böcker de vill läsa.
  • Tillsammans med läraren gör eleverna upp en tidtabell för läsandet.
  • Eleverna skaffar sig en eller flera sponsorer som bidrar med valfritt belopp för varje läst bok.
  • Det är även möjligt att delta i kampanjen utan en sponsor.
  • När eleven läst de överenskomna böckerna fyller läraren i elevens läsdiplom.
  • Sponsorn får information om hur många böcker eleven läst och betalar sedan in bidraget till Interpedia.
  • På Instagram kan eleverna använda hashtaggen #läsochgeläskunnighet för att tipsa om bra böcker eller bra kampanjstämning för de andra läsarna.

Anmäl dig som deltagare!

Om du har frågor innan du anmäler dig, ta då kontakt kummi@interpedia.fi. Då du är klar att anmäla dig ska du anmäla din skola eller klass via den elektroniska anmälningsblanketten. Vi kontaktar dig per e-post och går tillsammans igenom kampanjens olika skeden.

Anmälning till Läs och ge läskunnighet – kampanjen

*” anger obligatoriska fält

Adress*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kampanjmaterialet

lukevat lapset

Intäkterna går till att förbättra utbildningen för barnen på Nepals avlägsna landsbygd

Med intäkterna från kampanjen Läs och ge läskunnighet stöds utvecklingen av barnens läs- och skrivkunnighet i västra Nepal i samarbete med Interpedias nepalesiska partner Loo Niva. I verksamheten deltar 32 skolor med sammanlagt cirka 5 500 barn.

Drygt tusen av dessa barn hör till marginaliserade grupper: barn med funktionsnedsättning, skuldarbetare, kastlösa, barn med inlärningssvårigheter och flickor som riskerar att utsättas för barnäktenskap. Marginaliserade barn och skolavhoppare erbjuds övergångsstipendier, stödundervisning, barnklubbar och unga erbjuds karriärutbildningsprogram.

Läs mer om vårt arbete i västra Nepal.

Gör läskampanjen till en del av fenomenveckan

Den internationella aspekten i kampanjen Läs och ge läskunnighet är lätt att förklara för eleverna med Interpedias färdiga material. I materialbanken för global fostran finner du färdiga helheter med videon och läromedel kring temat barnens rättigheter. Materialet är lämpligt särskilt med avseende på läroplanens delområden K2 och K7 inom mångsidig kompetens.

Det finns två materialhelheter för grundskolans årskurs 1–6 och en materialhelhet för grundskolans årskurs 7–9, gymnasiet och andra stadiet. De innehåller alla flera korta övningar av vilka du kan forma lämpliga helheter för lektionen.

Läs mer

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Bli fadder

Vi arbetar för en bra barndom i Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Bli fadder