Material planerat för grundskolans årskurs 7–9 och andra stadiet

För grundskolans årskurs 7–9 och andra stadiet

Att använda läromedlet Med vems röst? för global fostran i grundskolans årskurs 7–9 och i andra stadiet är ett lätt sätt att väcka elevernas tankar om mycket aktuella frågor kring etisk kommunikation, mänskliga rättigheter och mediekompetens.

Läromedel: Med vems röst? Synpunkter på etisk utvecklingskommunikation

Tema: Mediekompetens, etisk kommunikation, mänskliga rättigheter. Vad berättar bilderna? Hurdana bilder skapar medierna av utvecklingsländerna? Vem har makten?

Längd: Övningarna cirka 5–45 minuter och video 16 minuter.

Lämplig för: Elever i årskurs 7–9, elever i gymnasier, elever i yrkesskolor.

Utförande: Läromedlet innehåller olika funktionella par- och gruppövningar. Övningarna kan sammanställas till olika långa lektionshelheter. Materialet består av en video som filmats i Nepal och berättar om det arbete som görs för barnarbetarnas rättigheter, och av ett läromedel som granskar integritetsskyddet, stereotypier, makt, bildernas betydelse, de föreställningar som bilderna skapar, ojämlikheten i världen och främjandet av barnens rättigheter.

Minidokument

Läromedel

Materialet finns även på finska.

Interpedias projekt för global fostran Med vems röst? genomfördes som en del av den EU-finansierade projekthelheten Frame, Voice, Report! (FVR) som koordinerades av Fingo.