Yläkouluille ja toiselle asteelle

Kenen äänellä? -oppimateriaali on helppo tapa johdattaa oppilaat pohtimaan ajankohtaisia aiheita eettisen viestinnän, ihmisoikeuksien ja medialukutaidon teemoista.

Globaalikasvatuksen oppimateriaali yläkouluille: Kenen äänellä? Näkökulmia eettiseen kehitysviestintään

Teemat: Medialukutaito, eettinen viestintä, ihmisoikeudet. Mitä kuvat kertovat? Millaisia mielikuvia media luo kehitysmaista? Kenellä on valta?

Kesto: Harjoitukset n. 5 – 45 min. ja video 16 min.

Kenelle sopii: 7.-9. luokkalaisille, lukiolaisille, ammattikoululaisille.

Miten toteutetaan: Oppimateriaali sisältää erilaisia toiminnallisia pari – ja ryhmäharjoituksia. Harjoituksista voi koostaa eripituisia tuntikokonaisuuksia. Aineisto koostuu Nepalissa kuvatusta lyhydokumentista (16 min), jossa kerrotaan lapsityöläisten oikeuksien puolesta tehtävästä työstä, sekä oppimateriaalista, jossa pohditaan yksityisyyden suojaa, stereotypioita, valtaa, kuvien merkitystä ja niiden luomia mielikuvia, maailman eriarvoisuutta sekä lapsen oikeuksien puolesta vaikuttamista.

Lyhytdokumentti (16 minuuttia)

Globaalikasvatuksen oppimateriaali yläkouluille

Lisää aiheesta

Materiaali on tehty myös ruotsiksi.

Materiaali toteutettiin osana Fingon koordinoimaa, EU-rahoitteista Frame, Voice, Report! -hankekokonaisuutta (FVR).

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Tule kummiksi

Kummina muutat kummilapsen elämän ja mahdollistat koulunkäynnin, turvallisen lapsuuden sekä perheelle riittävän toimeentulon. Tukesi hyödyttää koko yhteisöä ja saat säännöllisesti kuulumisia kummilapseltasi.

Ryhdy kummiksi