Kehitysyhteistyö Vapaaehtoistyö Nepalissa CWISH:n vapaaehtois­työpaikka

CWISH:n vapaaehtois­työpaikka

Yhteistyökumppani Children & Women in Social Services and Human Rights (CWISH)

Children & Women in Social Services and Human Rights (CWISH) -järjestö on Interpedian pitkäaikainen kumppanijärjestö Nepalissa. Järjestö tekee työtä lapsen oikeuksien toteutumiseksi. Toimintaan kuuluu muun muassa kampanjointi lapsen oikeuksien puolesta, lasten koulutuksen tukeminen sekä erityisesti lapsityöläisten aseman parantaminen. CWISH vaikuttaa aktiivisesti niin kunnallisella kuin valtiollisella tasolla edistäen lasten oikeuksia.

Interpedia alkoi vuonna 2003 tukea CWISH:n työtä, jonka kautta sadoille lapsityöläisille on järjestetty mahdollisuus käydä koulua. Myöhemmin Interpedia ja CWISH ovat vahvistaneet lapsen oikeuksien toteutumista kehittämällä kansallista lastensuojelujärjestelmää.

CWISH on vaikutusvaltainen ja ammatillinen lastensuojelualan järjestö, joka tekee tiivistä yhteistyötä valtion toimijoiden ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Tässä työssä tärkeänä työkaluna toimivat CWISH:n tekemät tutkimukset ja tilastot lapsityöläisyydestä, lasten koulunkäynnistä, naisten asemasta, urbaanista köyhyydestä yms.

Interpedia ja CWISH ovat aloittamassa vuosina 2023-2026 uuden, tyttöjen oikeuksiin keskittyvän yhteistyöhankkeen Balefin ja Sun Kosin maaseutukuntien alueilla.

Vapaaehtoisen tehtävät

Vapaaehtoiselta odotetaan erityisesti kiinnostusta CWISH:n tekemään tutkimustyöhön, tutkimuksissa ja selvityksissä avustamiseen ja/tai omien tutkimusprojektien vetämiseen. Korkeakouluopinnoista on hyötyä ja esimerkiksi mahdollisen pro gradu -tutkielman kenttätyön voi sovittaa vapaaehtoistyöhön.

Muita mahdollisia tehtäviä CWISH:llä ovat järjestön uutiskirjeiden valmistelu, hankearviointi, seuranta ja raportointi. Vapaaehtoiselta toivotaan myös osallistumista Interpedian viestintään (esim. blogikirjoitukset ja valokuvaus).

Vapaaehtoiselta toivotaan

Työtehtäviä voidaan suunnata hakijan osaamisen ja kokemuksen mukaan. Työtehtävien takia hakijalta toivotaan kiinnostusta tutkimustyötä, kehitysyhteistyötä, sosiaalityötä tai lastensuojelua kohtaan sekä hyvää englanninkielen taitoa.

Vapaaehtoisjakson pituus

Vapaaehtoistyön kesto on enintään viisi kuukautta viisumijärjestelyistä johtuen. Vapaaehtoinen sijoittuu Katmandun laakson alueelle, mutta vierailut tulevalle hankealueelle ovat mahdollisia.

CWISH

Children & Women in Social Services and Human Rights (CWISH) -järjestö tekee työtä lapsen oikeuksien toteutumiseksi. CWISH on vaikutusvaltainen ja ammatillinen lastensuojelualan järjestö.

Lue lisää
nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Tule kummiksi

Kummina muutat kummilapsen elämän ja mahdollistat koulunkäynnin, turvallisen lapsuuden sekä perheelle riittävän toimeentulon. Tukesi hyödyttää koko yhteisöä ja saat säännöllisesti kuulumisia kummilapseltasi.

Ryhdy kummiksi