Kehitysyhteistyö Vapaaehtoistyö Nepalissa CWISHin vapaaehtois­työpaikka

CWISHin vapaaehtois­työpaikka

Yhteistyökumppani Children & Women in Social Services and Human Rights (CWISH)

Children & Women in Social Services and Human Rights (CWISH) -järjestö on Interpedian pitkäaikainen kumppanijärjestö Nepalissa. Järjestö tekee työtä erityisesti lasten ja tyttöjen oikeuksien toteutumiseksi. Heidän toimintansa keskiössä on muun muassa vaikuttamistyö, lasten koulutuksen tukeminen sekä lapsityöläisten aseman parantaminen. CWISH vaikuttaa aktiivisesti niin kunnallisella kuin valtiollisella tasolla.

Interpedia alkoi vuonna 2003 tukea CWISHin työtä, jonka kautta sadoille lapsityöläisille on järjestetty mahdollisuus käydä koulua. Myöhemmin Interpedia ja CWISH ovat vahvistaneet lasten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista kehittämällä kansallista lastensuojelujärjestelmää.

CWISH on kokenut lasten oikeuksien ja lastensuojelun asiantuntijaorganisaatio, joka tekee tiivistä yhteistyötä valtion toimijoiden ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Tässä työssä tärkeänä työkaluna toimivat CWISHin tekemät tutkimukset ja tilastot muun muassa naisten ja tyttöjen asemasta, lapsityöläisyydestä, lasten koulunkäynnistä ja urbaanista köyhyydestä.

Interpedialla ja CWISHillä on tällä hetkellä meneillään yhteinen ulkoministeriön tukema tyttöjen oikeuksiin keskittyvä kehitysyhteistyöhanke Balefin ja Sunkoshin maaseutukuntien alueilla.

Vapaaehtoisen tehtävät

Mahdollisia tehtäviä CWISHillä ovat järjestön uutiskirjeiden valmistelu, hankkeiden seuranta ja raportointi sekä koulutusten pitäminen. Vapaaehtoiselta toivotaan myös osallistumista Interpedian viestintään (esim. blogikirjoitukset ja valokuvaus).

Vapaaehtoiselta toivotaan myös kiinnostusta erinäisten selvitysten tekemiseen tai niissä avustamiseen. Korkeakouluopinnoista on hyötyä ja esimerkiksi pro gradu -tutkielman kenttätyön voi sovittaa vapaaehtoistyöhön.

Vapaaehtoiselta toivotaan

Työtehtäviä voidaan suunnata hakijan osaamisen ja kokemuksen mukaan. Työtehtävien takia hakijalta toivotaan kiinnostusta kehitysyhteistyötä, sosiaalityötä, tutkimustyötä tai lastensuojelua kohtaan sekä hyvää englanninkielen taitoa.

Vapaaehtoisjakson pituus

Vapaaehtoistyön kesto on enintään viisi kuukautta viisumijärjestelyistä johtuen. Vapaaehtoinen sijoittuu Katmandun laakson alueelle, mutta vierailut hankealueelle ovat mahdollisia.

CWISH

Voimatytöt – tyttöjen oikeuksien hanke (Power Girls)

2023–2026

Lue lisää
nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Tule kummiksi

Kummina muutat kummilapsen elämän ja mahdollistat koulunkäynnin, turvallisen lapsuuden sekä perheelle riittävän toimeentulon. Tukesi hyödyttää koko yhteisöä ja saat säännöllisesti kuulumisia kummilapseltasi.

Ryhdy kummiksi