Kehitysyhteistyö Tukiohjelmat Addis Abeban koulukeskus (GCS), Etiopia

Addis Abeban koulukeskus (GCS), Etiopia

Tule kummiksi etiopialaiselle koululaiselle – voit tukea häntä koulutien alusta lähtien!

Tule kummiksi etiopialaiselle koululaiselle

Addis Abeban koulukeskuksessa voit tukea lapsen koulutietä ekaluokalta lähtien.

Miksi juuri Addis Abeban koulukeskus?
  1. Köyhien perheiden lapset saavat laadukasta opetusta ja tukea jatko-opintoihin
  2. Lapsista pidetään huolta kokonaisvaltaisesti
  3. Koulu on onnistunut nostamaan satoja lapsia köyhyydestä keskiluokkaan
  4. Koulu on edelläkävijä myös vammaisten lasten inklusiivisessa opetuksessa

Mikä Addis Abeban koulukeskus on?

Addis Abeban koulukeskus (German Church School, GCS) on alun perin saksalaisen kirkon perustama koulu- ja sosiaalikeskus, joka on toiminut Addis Abebassa jo 50 vuotta. Koulu tarjoaa laadukasta opetusta sekä tukea lapsille ja heidän perheilleen.

GCS:n koulussa aloittaneet oppilaat ovat menestyneet hyvin opinnoissaan ja valmistuneet hyviin ammatteihin, kuten insinööreiksi, lakimiehiksi, kirjanpitäjiksi ja lääkäreiksi.

Addis Abeban koulukeskukseen valitaan lähialueiden köyhien perheiden lapsia, erityisesti yksinhuoltajien lapsia sekä orpoja.

Lapset saavat ilmaisen koulutuksen ja lisäksi osan kummituestaan rahana, joka auttaa lapsen elatuksessa ja tukee lapsen mahdollisuutta pysyä koulussa.

Laadukkaat olosuhteet opiskelulle

Koulukeskus noudattaa etiopialaista opetussuunnitelmaa ja kaikki opettajat ovat etiopialaisia. Koulukeskuksessa opiskelee lähes 400 oppilasta. Päivän aikana lapsille tarjotaan välipalaa.

Koulun laadukasta opetusta tukevat hyvät tilat. Koulussa on laboratorio biologian, kemian ja fysiikan opetusta varten, tietokoneluokka ja kirjasto. Luokkahuoneissa ja pihalla on kiinnitetty huomiota lapsiystävällisyyteen ja turvallisuuteen.

Koulussa tuetaan laajalti oppilaiden hyvinvointia, sillä koulussa toimii terveysklinikka ja kaikki oppilaat saavat sairausvakuutuksen. Koulussa seurataan myös oppilaiden poissaoloja ja opintojen etenemistä.

Kaksi etiopialaislasta tekemässä koul

Inklusiivista opetusta

Koulukeskuksessa on panostettu myös inklusiivisuuteen eli vammaisten ja erityistarpeisten lasten integroimiseen osaksi kouluyhteisöä. Erityislapset osallistuvat oppitunneille muiden oppilaiden kanssa ja saavat apua muilta lapsilta tarpeensa mukaan.

Liikuntarajoitteiset lapset saavat koulussa käyttöönsä pyörätuolin ja koulun pihalle on rakennettu ramppeja ja hissi. Näkövammaisille on opiskelumateriaalia pistekirjoituksella ja he voivat GCS:n kautta saada myös esimerkiksi silmälasit.

Erilaisuuden kohtaaminen tukee avarakatseisuutta ja opettaa oppilaille erilaisten ihmisten kohtaamista. Välitunneilla vammaiset lapset leikkivät yhdessä muiden kanssa ja ovat osa koulun yhteisöä. Tämä vahvistaa myös heidän itsetuntoaan.

Peruskoulusta jatko-opintoihin

Koulukeskuksesta lähtiessään nuoret jatkavat ensin julkisiin kouluihin luokille 9–10 ja saavat lauantaisin GCS:n koulukeskuksessa tukiopetusta sekä rahallista tukea. Kun koulukeskuksessa opiskelleet onnistuvat saamaan opiskelupaikan yliopistossa tai ammattioppilaitoksissa, koulukeskus tarjoaa tukea myös jatko-opintoihin.

Interpedian kummien on mahdollista tukea nimettyä kummilastaan myös peruskoulun jälkeisissä opinnoissa.

Addis Abeban koulukeskuksen (GCS) toimintaa voi tukea kummina tai kuukausilahjoittajana.

Lue blogistamme Addis Abeban koulukeskuksesta hyvän pohjan saaneen Sihumin tarina