“Interpedia är en religiöst och politiskt obunden medborgarorganisation vars verksamhet baserar sig på principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter. ”

Aktuellt

29.4.2020 Blogg

Människan är en anpassningsbar varelse. Undantagsläget, som coronaviruset medfört, börjar småningom bli det nya normala. Läs mer »

 

24.4.2020 Blogg

Barnet behöver sätt att skydda sig på. Stöd för det här är en vanlig och välfungerande vardag och villkorslös kärlek. Läs mer »

 

15.4.2020 Nyheter

Vår projektkoordinator inom utvecklingssamarbete Anu Karvinen var på en uppföljningsresa i Nepal Läs mer »

 

9.4.2020 Nyheter

Vårt jobb på Interpedia fortsätter så normalt som möjligt. Personalen jobbar till Läs mer »