“Interpedia är en religiöst och politiskt obunden medborgarorganisation vars verksamhet baserar sig på principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter. ”

Aktuellt

11.12.2017 Blogg

”Att alla inte har det lika bra som vi”, ”Alla barn ska få växa”. Det här är bara några av de fina saker som barnen sade. Läs mer »

 

30.11.2017 Blogg

I slutet av september ordnades en nordisk adoptionskonferens i Helsingfors för personer som arbetar med adoption i de nordiska länderna. Läs mer »

 

24.11.2017 Blogg

Utan vårdplats skulle barnen växa upp utan närvaro av en trygg vuxen när föräldern är på jobb. Läs mer »

 

27.10.2017 Blogg

Stödet gav mig bättre verktyg för framtiden och en möjlighet att uppfylla mina drömmar. Läs mer »