Ett barn har rätt till en bra barndom

Interpedia är en icke-statlig expertorganisation som främjar barns rättigheter och skyddet av barn i en internationell miljö.

Internationell adoption utvecklingssamarbete

Barnbesked

Barnbesked

9.7.

En familj fick barnbesked från Sydafrika.

8.7.

En familj fick barnbesked från Thailand.

17.6.

En familj fick barnbesked från Colombia.

14.6.

En familj fick barnbesked från Sydafrika.

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo
Aasialainen nainen nalle kädessään

För adopterade

Vi har försökt att göra en sammanställning av de oftast förekommande frågorna bland dem som har blivit adopterade. Var och en har givetvis sina unika frågor och sin unika livssituation. Du kan alltid kontakta oss!

För adopterade

Bli fadder för ett daghem

Vi söker nu fler faddrar för våra daghem i Etiopien för att så många barn som möjligt ska få vistas i en trygg omgivning under dagen.

Läs mer
Lapsia koulussa Nepalissa.