“Interpedia är en religiöst och politiskt obunden medborgarorganisation vars verksamhet baserar sig på principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter. ”

Aktuellt

9.4.2021 Nyheter

På sistone har frågan om dubbelt medborgarskap väckt diskussion bland adopterade och Läs mer »

 

9.3.2021 Nyheter

Interpedia beviljades stöd av utrikesministeriet för ett projekt inom kommunikation och utbildning i global Läs mer »

 

4.3.2021 Nyheter

I flera europeiska länder förs för närvarande en livlig diskussion om internationella Läs mer »

Evenemang

24.4.2021 00:00 Evenemang

MÖTESKALLELSE FÖRENINGSMÖTE Tid: lördag 24.4.2021 kl 12.30 Plats: Interpedia rf:s kontor, Stationskarlsgatan Läs mer »