“Interpedia är en religiöst och politiskt obunden medborgarorganisation vars verksamhet baserar sig på principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter. ”

Aktuellt

8.1.2021 Nyheter

Under fjolåret kom sammanlagt 19 adoptivbarn till Finland via oss, vilket är Läs mer »

 

7.12.2020 Blogg

För någon som är adopterad kan den här processen innefatta flera frågor än för ett barn som lever i sin biologiska familj. Hur kan man stöda utvecklingen av barnets identitet? Läs mer »

 

27.10.2020 Blogg

På grund av de branta bergen kommer skolvägen för barnen i västra Nepal också i fortsättningen att vara lång och stenig, men vi kan påverka skolan: barnen förtjänar kvalitativ undervisning i en trygg och uppmuntrande miljö. Läs mer »

 

11.8.2020 Nyheter

Vår personal är åter på jobb i huvudsak på kontoret. Vi följer Läs mer »