Interpedia Organisation

Organisation

Föreningsmöte
Medlemmar

Styrelse

Verksamhetsledare
Ilona Kalliola

Adoptionstjänst

Chef för adoptionstjänsten
Salla Hari

Adoptionsansvariga
Marika Elmeranta
Tiina Hemming

Socialarbetare
Linn Ahlfors (föräldraledig)
Sanna Alanko

Kontorssekreterare
Mirja Tirronen

Utvecklingssamarbete och fadderverksamhet

Projektkoordinator
Maria Autio

Organisationsplanerare
Jenni Ahde

Stödtjänster

Informatör
Marja Utela

Organisationsplanerare
Maija Björk

Interpedias styrelse 2024

Ordförande:
Jonathan Andersin

Styrelsemedlemmar:
Anu Kallio
Linda Mäkynen-Lönnberg
Thomas Nukarinen
Lasse Rantala
Anna Savolainen
Ari Turunen

Suppleanter:
Reena Linna
Eija Littunen

Styrelse väljs på höstmötet. Varje år är hälften av medlemmarna och ersättarna i tur att avgå.