Interpedia Organisation

Organisation

Föreningsmöte
Medlemmar

Styrelse

Verksamhetsledare
Anja Ojuva

Adoptionstjänst

Chef för adoptionstjänsten
Salla Hari

Adoptionsansvariga
Marika Elmeranta
Tiina Hemming

Socialarbetare
Linn Ahlfors
Sanna Alanko

Kontorsassistent
Tuula Teikari-Sæbø

Utvecklingssamarbete och fadderverksamhet

Chef för utvecklingssamarbete
Ilona Kalliola

Organisationsplanerare
Jenni Ahde

Stödtjänster

Informatör
Marja Utela

Organisationsplanerare
Maija Björk

Interpedias styrelse 2023

Ordförande:
Jonathan Andersin

Styrelsemedlemmar:
Anu Kallio
Linda Mäkynen-Lönnberg
Thomas Nukarinen
Lasse Rantala
Anna Savolainen
Ari Turunen

Suppleanter:
Reena Linna
Eija Littunen

Styrelse väljs på höstmötet. Varje år är hälften av medlemmarna och ersättarna i tur att avgå.