Förberedelse inför adoptivföräldraskapet

Den tid då ansökan väntar på behandling i kontaktlandet kan variera kraftigt, från några månader till flera år. I en del av våra kontaktländer infaller väntetiden till största delen innan ansökan sänds i väg och i andra efter det att ansökan sänds till den utländska kontakten.

Väntetiden är en förberedelse för adoptivföräldraskapet. Sökandena kan delta i olika evenemang som anordnas av olika organisationer, skaffa information och sätta sig in i kontaktlandets kultur och språk. Att nätverka med andra sökande som väntar och med föräldrar som redan adopterat ger stöd under väntetiden och även senare då barnet kommit till familjen. Olika sammankomster och kurser ger möjlighet till bekantskaper och adoptionstjänstens personal ger också kontaktuppgifter till andra familjer.

När och om vad informerar vi efter det att adoptionshandlingarna skickats

När adoptionshandlingarna skickats i väg börjar väntetiden. De flesta kontaktländer ger inga mellantidsrapporter om halvfärdiga processer. Interpedia skickar sina kunder ett nyhetsbrev cirka åtta gånger per år med senaste nytt om situationen i kontaktländerna.

Personliga möten med de adoptionsansvariga under adoptionsprocessen är mycket viktiga och möjliggör en ingående och individuell ansökningsprocess. På mötet kan ni diskutera bland annat val av kontaktland, barnets hälsotillstånd och andra angelägna frågor. Det är bra att under adoptionsprocessen träffa de adoptionsansvariga flera gånger.

Interpedias adoptionstjänst ordnar olika informationsträffar, som vi meddelar om på vår webbplats. På de här träffarna vill vi ge de adoptionssökande aktuell information om våra kontaktländer och erbjuda möjlighet att ytterligare fundera över den egna adoptionsprocessen.

Interpedia publicerar också nyheter om det aktuella adoptionsläget. Dessutom lönar det sig att följa våra kanaler på sociala medier, på Facebook (@interpedia), Twitter (@Interpedia_ry) och Instagram (interpedia). LinkedIn erbjuder kamratkommunikation. På Interpedias webbplats publiceras regelbundet också blogginlägg om adoption.

Eventuella förändringar under väntetiden

Om det sker väsentliga förändringar i sökandenas livssituation bör både Interpedia och adoptionsnämnden meddelas om detta. Väsentliga förändringar är till exempel dödsfall i familjen, graviditet, separation, allvarlig sjukdom, dom för brott, åtalsprövning, barnskyddsanmälan, arbetslöshet, flytt till annan ort eller inflyttning av ny familjemedlem. Dessa situationer behandlas även inom adoptionsrådgivningen. Läs mer på adoptionsnämndens webbsidor.