Fadderbarn från Colombia

Barnens situation i Colombia har förbättrats under de senaste årtiondena, men den fattiga befolkningens barn lever fortfarande ofta i en otrygg omgivning. Våld, kidnappningar och väpnade rån är vanliga i landet. På grund av bristen på dagvårdsplatser är barnen på landsbygden ofta tillsammans med sina föräldrar i deras arbete ute på fälten eller i hemmet från det de är små. De fattiga familjernas barn kan t.o.m. bli helt utanför skolsystemet.

Ryhmäkuva Kolumbiasta.

Utbildning av flickor

Vårt utvecklingssamarbete främjar utbildningen av flickor i Bogotá. Tillsammans med den lokala samarbetspartnern Jardín de la Niña María (JNM) betalar vi flickornas terminsavgifter, skoluniformer och skolmaterial. Flickorna får också stödundervisning, eftermiddagsverksamhet, och för de äldre flickorna tilläggsundervisning som siktar på att de skall få ett arbete.

Jardín de la Niña Marías (JNM) verksamhet i Colombia når varje år nästan 300 colombianska flickor, ger dem möjlighet till en lugn omgivning som bryr sig om dem, och en möjlighet till undervisning.

Jardín de la Niña María – Utbildning och vård

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Bli fadder

Vi arbetar för en bra barndom i Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Bli fadder