ButikEtiska gåvorIT-färdigheter för flickor, Colombia

IT-färdigheter för flickor, Colombia

It-kunskaperna stöder flickornas studier, ger bättre möjligheter att få arbete och gör det lättare att skaffa information. Gåvan stöder vår samarbetsorganisation Jardín de la Niña Marías arbete.

18,00 

Beskrivning

Den här gåvan gör det möjligt för en flicka i Colombia att lära sig it-färdigheter, till exempel att använda internet och olika program.

Du kan printa ut eller ladda kortet här

Eettinen-lahja-Kolumbia-IT-sv.pdf

När du beställt produkten kan du printa ut eller ladda tack-kortet här

It-kunskaperna stöder flickornas studier, ger bättre möjligheter att få arbete och gör det lättare att skaffa information.

I de fattiga länderna är det ofta svårt för flickorna att skaffa sig it-färdigheter och därmed också att som vuxna få arbete, som ofta förutsätter sådana färdigheter. I utbildningen ingår också undervisning om farorna med internet, om trovärdiga och icke-trovärdiga källor och om bemötandet av trakasserier.

Gåvan stöder vår samarbetsorganisation Jardín de la Niña Marías arbete.