Internationell adoption

Internationell adoption

Internationell adoption

Interpedia är ett av adoptionsnämden auktoriserat adoptionstjänstorgan vid internationella adoptioner. “Varje barn har rätt till en familj.”

Adoptiolapsi istumassa ruohikolla.

Barnbesked

Barnbesked

20.3

En familj fick barnbesked från Sydafrika.

10.3

En familj fick barnbesked från Thailand.

9.3

En familj fick barnbesked från Colombia.

7.3

En familj fick barnbesked från Sydafrika.