Utvecklingssamarbete Samarbetsländerna

Samarbetsländerna

Vårt arbete främjar förverkligandet av barnens rättigheter i sju olika länder.

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Bli fadder

Vi arbetar för en bra barndom i Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Bli fadder

Bli fadder för ett daghem

Vi söker nu fler faddrar för våra daghem i Etiopien för att så många barn som möjligt ska få vistas i en trygg omgivning under dagen.

Läs mer