Skolfadderskap

Genom skolfadderskapet stöder ni en skola i Nepal samtidigt som ni kan bekanta er med den nepalesiska kulturen och elevernas vardag.

Vem kan bli skolfadder?

Hela skolan, en enskild klass, elevkårens styrelse, föräldraföreningen eller lärarkåren kan bli skolfadder.

För hur lång tid förbinder man sig som skolfadder?

Ni kan vara med i verksamheten så länge ni vill men vi rekommenderar att ni förbinder er för minst ett läsår.

Vad ger skolfadderskapet finländarna?

Skolfadderskapet ger möjlighet att undersöka hur barnens rättigheter förverkligas hos oss och andra. Elevernas kulturella kompetens och förståelse för mångfald ökar. Då eleverna deltar i insamlingen av medel till barnen i en nepalesisk skola ökar deras delaktighet och uppfattning om individens påverkningsmöjligheter.

Skolfadderskapet är ett utmärkt verktyg för att nå målen för mångsidig kompetens (K2, K7). Interpedias materialbank för global fostran kan användas som hjälp då olika teman behandlas på lektionerna.

Hurdana är fadderskolorna i Nepal?

Skolorna är ofta små skolor på landsbygden. Skolvägen för många elever är lång, de måste vandra till fots i flera timmar. I Nepal är det vanligt att avbryta skolgången redan i de lägre årskurserna och inlärningsresultaten blir ofta svaga eftersom lärarna och föräldrarna har låg utbildningsnivå.

Vi utvecklar undervisningens kvalitet och vi motiverar också föräldrarna. Dessutom har skolorna få lärare i förhållande till eleverna, det saknas läromedel och skolornas toaletter är oftast bristfälliga. I västra Nepal försvåras också flickornas skolgång av diskrimineringen i anslutning till menstruationen.

Interpedia och den nepalesiska barnrättsorganisationen Loo Niva har ett projekt i området vars syfte är att utveckla undervisningens kvalitet, förbättra elevernas – särskilt flickors, lågkastbarns och funktionsnedsatta barns – delaktighet i skolans verksamhet. Inom ramen för projektet utbildas även lokala myndigheter i syfte att förbättra skoladministrationen.

Kummilapsia koulupuvuissa Nepalissa. Nepal on Interpedian kehitysyhteistyön kumppanimaa

Som skolfadder får ni

 • en presentation av er fadderskola
 • nyheter från er fadderskola i Nepal och information om vad ert stöd används till
 • använda materialbanken för global fostran kostnadsfritt
 • tillgång till extra material om Nepal som samlats in för skolfaddrar
 • nyhetsbrev om Interpedias utvecklingssamarbete två gånger om året och Interpedias kalender
 • övrigt stöd till er skola som vi separat kan komma överens om: skolbesök, videohälsningar från er fadderskola och material för medelsanskaffning

Så här startar du skolfadderverksamheten

 1. Ta kontakt med Interpedias kontor: kummi@interpedia.fi.
 2. En nepalesisk fadderskola utses för er skola.
 3. Ni får ett startpaket som innehåller uppgifterna om er fadderskola och allmän information om Nepal.
 4. Samla in ett valfritt belopp till er fadderskola på det sätt ni önskar (t.ex. Nepal-promenader, basar, dagsverksinsamling m.m.).
 5. Vi sänder er information om hur medlen använts och ni får nyheter från er fadderskola i Nepal.
Nepalilaisia koululaisia katsovat tai lukevat paperia.

Samla in medel till fadderskolan

Ni kan samla in medel till er nepalesiska fadderskola exempelvis på följande sätt:

 • arrangera temadagar och evenemang för medelsanskaffning (basarer, Nepal-promenader eller dagsverksinsamlingar till förmån för västra Nepal)
 • intäkter från elevkårens evenemang
 • en frivillig penninggåva från elevernas hem mot vilken barnen kan hjälpa till med sysslor i hemmet
 • om hela skolan är fadder kan ansvaret för insamlingen fördelas turvis mellan klasserna

Vi hjälper gärna vid planeringen och insamlingen av medel. Om ni vill göra en enskild insamling av medel till förmån för västra Nepal, kan vi tillsammans med er planera en dagsverksinsamling till förmån för skolorna i västra Nepal.

Vad används intäkterna till?

Er fadderskola stöds med summan ni samlar in exempelvis på följande sätt (beroende på insamlingsintäkterna):
30€:     skoluniform och övrigt skolmaterial för ett barn under ett år
40€:     årligt verksamhetsstöd som ges till barnklubbarna (t.ex. dramaverkstäder)
60€:     läger med stödundervisning för elever med svaga inlärningsresultat
100€:   föräldramöte för 50 föräldrar där föräldrarna uppmuntras hålla barnen i skolan till
årskurs 10
400€:   läromedelspaket för elevcentrerad undervisning till fadderskolan
1000€: tre dagars utbildning för barnen i 25 barnklubbar (teman är bland annat
barnäktenskap och barnens rättigheter)

Material och närmare information

Ta kontakt

Frågor? Kontakta oss, vi häljper dig gärna. Vår kundservice betjänar per telefon må-fr kl 10-15 och per e-post kummi@interpedia.fi.

Varför delta i skolfadderverksamheten via Interpedia?

 • obunden finländsk organisation, utan någon internationell paraplyorganisation
 • över 40 års erfarenhet av utvecklingssamarbete och våra verksamhetsländer
 • lokala partnerorganisationer, som känner sitt lands förhållanden och stödbehov
 • vi verkar etiskt med beaktande av barnets bästa
 • som givare vet du till vilket land och program/skola ditt stöd går
nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Bli fadder

Vi arbetar för en bra barndom i Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Bli fadder