Kummikoulu Nepalista

Interpedian kummikouluohjelmassa suomalaiselle koululle nimetään kummikoulu Nepalista.

Koulukummiksi nepalilaiselle koululle

Globaali yhteisvastuu toteutuu koulukummiuden avulla! Koulukummina toimimalla tuette Nepalissa sijaitsevaa koulua ja saatte tutustua Nepalin kulttuuriin sekä koululaisten arkeen. Tervetuloa koulukummiksi!

Kuka voi alkaa koulukummiksi?

Koulukummiksi voi ryhtyä esimerkiksi koko koulu, yksittäinen luokka, oppilaskunnan hallitus, vanhempainyhdistys tai opettajakunta.

Kuinka pitkäksi aikaa koulukummiuteen sitoudutaan?

Voitte olla mukana toiminnassa haluamanne ajan, mutta suosittelemme sitoutumista vähintään yhdeksi lukuvuodeksi.

Mitä koulukummius tarjoaa suomalaiselle koululle?

Koulukummitoiminnan avulla pääsette tarkastelemaan sitä, miten lapsen oikeudet toteutuvat meillä ja muualla. Tutustumalla koululaisten arkeen Nepalissa, oppilaiden kulttuurinen osaaminen ja  ymmärrys moninaisuudesta kasvaa.

Osallistumalla varojen keräämiseen kummikoulun lasten hyväksi, oppilaan osallisuus ja ajatus jokaisen yksilön vaikuttamismahdollisuuksista vahvistuu ja globaali yhteisvastuu toteutuu. Koulukummitoiminta sopii erinomaisesti välineeksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin pääsemisessä (L2, L7).

Minkälaisia kummikoulut ovat Nepalissa?

Kummikoulut ovat maaseutukouluja, joihin monet oppilaista joutuvat kävelemään useita tunteja. Koulun keskeyttäminen on Nepalissa yleistä jo alaluokilla. Oppimistulokset jäävät usein heikoiksi, sillä opettajilla on matala koulutustaso ja kouluissa on vähän opettajia suhteessa oppilaisiin.

Myös oppimateriaaleista on pulaa ja koulujen wc-tilat ovat usein puutteelliset. Tyttöjen koulunkäyntiä vaikeuttaa myös kuukautisiin liittyvä syrjintä.

Interpedialla ja nepalilaisella lastenoikeusjärjestö Loo Nivalla on kehitysyhteistyöhankkeita, joissa kehitetään opetuksen laatua, parannetaan oppilaiden – etenkin tyttöjen, alakastisten ja vammaisten lasten – osallisuutta koulun toimintoihin ja koulutetaan paikallisviranomaisia parempaan kouluhallintoon. Hankkeiden piirissä on kymmeniä kouluja, joille etsimme koulukummeja Suomesta.

Kummilapsia koulupuvuissa Nepalissa. Nepal on Interpedian kehitysyhteistyön kumppanimaa

Koulukummina saatte

Voimme sopia myös muusta tuesta, kuten kouluvierailuista koulullenne tai muusta materiaalista varainhankintanne tueksi.

Koulukummiksi – Näin aloitat koulukummitoiminnan

1. Ota yhteys Interpedian toimistoon: kummi@interpedia.fi tai 040 860 9264 (ma-to 10−15, pe 10-12)

2. Koulullenne nimetään nepalilainen kummikoulu

3. Saatte aloituspaketin, jossa on tiedot tukemastanne kummikoulusta sekä yleistä tietoa Nepalista

4. Kerätkää kummikoulullenne vapaasti valitsemanne summa haluamallanne tavalla. Katso vinkkejä alta!

5. Lähetämme teille tiedon, miten varat on käytetty ja saatte kuulumisia Nepalin kummikoulultanne

Nepalilaisia koululaisia lukemassa. Tervetuloa koulukummiksi nepalilaiselle koululle!

Varojen kerääminen kummikoululle

Varoja voitte kerätä nepalilaiselle kummikoulullenne esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Teemapäivien ja varainkeruutapahtumien järjestäminen (myyjäiset, Nepal-kävelyt tai Nepaliin kohdistetut päivätyökeräykset)
  • oppilaskunnan tapahtumien tuotoilla
  • vapaaehtoisella lahjoituksella oppilaiden kodeista, jota vastaan lapset tekevät pieniä askareita kotona
  • jos koko koulu on kummina, voidaan vastuu varojen keruusta jakaa vuorotellen eri luokille

Autamme mielellämme varainhankinnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Jos haluatte kerätä varoja Länsi-Nepaliin kertaluontoisesti, voimme suunnitella kanssanne yksittäisen päivätyökeräyksen Länsi-Nepalin koulujen hyväksi.

Mihin tuotot käytetään?

Keräämällänne summalla tuetaan kummikouluanne esimerkiksi seuraavasti:
30€:     yhden lapsen koulupuku ja muut koulutarvikkeet vuodeksi
40€:     lastenkerhoille annettava vuosittainen toimintaraha (esim. draamatyöpajat)
60€:     tukiopetusleiri oppilaille, jotka ovat jääneet jälkeen oppimistuloksissa
100€:   vanhempainilta 50 vanhemmalle kannustukseksi pitämään lapsensa koulussa 10-luokkaan asti
400€:   opetusmateriaalipaketti oppilaslähtöiseen opetukseen
1000€: kolmen päivän koulutus 25 lasten kerhojen lapselle (aiheina mm. lapsiavioliitot ja lasten oikeudet)

Materiaalit ja lisätietoa

Miksi Interpedia?

  • riippumaton suomalainen järjestö, ei kansainvälistä kattojärjestöä
  • yli 40 vuoden kokemus kehitysyhteistyöstä ja toimintamaistamme
  • paikalliset kumppanijärjestöt, jotka tuntevat maansa olot ja tarpeet
  • toimimme eettisesti lasten edun huomioiden
  • lahjoittajana tiedät maan ja ohjelman/koulun, jolle tukesi menee

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Tule kummiksi

Kummina muutat kummilapsen elämän ja mahdollistat koulunkäynnin, turvallisen lapsuuden sekä perheelle riittävän toimeentulon. Tukesi hyödyttää koko yhteisöä ja saat säännöllisesti kuulumisia kummilapseltasi.

Ryhdy kummiksi