Kolumbia

Kolumbia sopii adoptiokohdemaaksi pariskunnille, lapsiperheille ja yksinhakijoille.

Viime vuosina Kolumbiasta Suomeen saapuneet lapset ovat olleet iältään 0–8-vuotiaita. Toisinaan Kolumbiasta saapuu myös vanhempia lapsia ja sisaruksia. Odotusaika-arvio on tällä hetkellä kontaktin adoptiokomitean hyväksynnästä noin 2–4 vuotta. Odotusajat vaihtelevat riippuen adoptoitavien lasten tarpeista, hakijoiden erityistarvevalmiuksista ja lasta koskevasta ikätoiveesta.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiarille (ICBF) hakemuksen voi lähettää heti adoptioluvan saamisen jälkeen.

La Casa de la Madre y el Niñon eli La Casan hakemus on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen hakemuksen voi lähettää adoptioluvan saamisen jälkeen.

Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi Chiquitinesillä (Chiquitines) ei ole tällä hetkellä tarvetta kansainvälisille adoptio-hakemuksille.

Adoptioperhettä tarvitsevat lapset

Kolumbiaan voi lähettää eri-ikäisiä erityistarpeisia lapsia koskevia hakemuksia. Lapset ovat erityistarpeisia terveydentilan, taustan tai ikänsä vuoksi.

Adoptoitavat lapset ovat 0–17-vuotiaita huostaanotettuja tai adoptioon luovutettuja erityistarpeisia lapsia. Kolumbiaan voi lähettää myös sisaruksia koskevia hakemuksia.

Hakijakriteerit
  • avioparit (myös samaa sukupuolta olevat) ja yksinhakijat voivat adoptoida, yksinhakijoiden määrää ei rajoiteta
  • Kolumbiasta voi toivoa eri-ikäisiä lapsia, kuitenkin niin, että suurin mahdollinen ikäero lapsen ja vanhemman puolison välillä on 45 vuotta
  • kotiselvityksessä sosiaalityöntekijän puolto minimissään 0–5-vuotiaalle lapselle
  • sisaruksia toivovilla hakijoilla lapsia koskeva ikätoive voi alkaa ikäryhmästä 0–8, myös vanhempia sisaruksia voi toivoa
  • erityistarvevalmius
  • hyvä psyykkinen ja fyysinen terveys
  • psykologin lausunto
  • todistus adoptiovalmennuskurssista
  • osalla kontakteistamme on lisäksi omia hakijakriteereitä
  • espanjan alkeet/suunnitelma kieliopinnoista

Adoptioprosessin kulku

Hakemus lähetetään Interpedian maatoimistoon Kolumbiaan, jonka jälkeen se käännätetään espanjaksi ja lähetetään kontaktin adoptiokomitean käsiteltäväksi. Hyväksyminen on yleensä kestänyt yhdestä kuuteen kuukautta. Hyväksymisen jälkeen hakemus siirretään lasta koskevan ikätoiveen mukaiseen hakijaryhmään.

Odotusajat vaihtelevat riippuen kontaktista, adoptoitavien lasten tarpeista sekä hakijoiden erityistarvevalmiuksista ja lasta koskevasta ikätoiveesta. Viime vuosina odotusajat ovat yleensä kestäneet 2–4 vuotta.

Hakumatkalle lähdetään 2–6 viikon kuluttua lapsiesityksestä. Ajankohta riippuu lapsen iästä ja siitä, miten pitkän valmisteluajan lapsi tarvitsee. Hakumatka kestää arviolta noin kolme viikkoa. Adoptioprosessin alkuosa hoidetaan siinä maakunnassa, missä lastenkoti/sijaisperhe on. Adoptio vahvistetaan hakumatkan aikana tuomioistuimessa. Adoptioperhettä edustaa paikallinen lakimies. Virallisissa yhteyksissä perheellä on apunaan tulkki.

Interpedialla on maatoimisto ja yhteyshenkilö Bogotassa.

Interpedian kontaktit Kolumbiassa:

Kolumbia liittyi Haagin sopimusvaltioksi vuonna 1996. Adoptiotoimintaa valvoo Kolumbian ylin lastensuojeluviranomainen Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), joka muun muassa myöntää toimiluvat lastenkodeille ja vahvistaa keskusviranomaisen ominaisuudessa kaikki maassa tapahtuvat adoptiot. Interpedian kautta Kolumbiasta adoptoidaan lapsia sekä suoraan ICBF:n kautta että kahden yksityisen järjestön (Chiquitines ja La Casa de la Madre y el Niño) kautta. Interpedian ja ICBF:n yhteistyö käynnistyi vuonna 1982.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

ICBF toimii Kolumbian sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa korkeimpana valtiollisena lastensuojeluviranomaisena. ICBF vastaa laajasta sosiaalipoliittisesta toimintaohjelmasta Kolumbiassa. Monipuolisen lastensuojelutyön lisäksi ICBF koordinoi koko Kolumbian adoptiotoimintaa sekä sijoittaa huostaanotettuja ja adoptioon luovutettuja lapsia sekä kotimaiseen että kansainväliseen adoptioon. ICBF:lla on aluetoimistoja eri puolilla Kolumbiaa, joten adoptiolapset saattavat tulla minkä tahansa maakunnan alueelta.

ICBF ottaa vastaan uusia hakemuksia. Hakemuksen voi lähettää heti adoptioluvan saamisen jälkeen. ICBF ei peri hallintomaksuja.

La Casa de la Madre y el Niño (La Casa)

La Casa on vuonna 1942 perustettu voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö. Sillä on kolme omaa lastenkotia Bogotassa. Interpedian ja La Casan yhteistyö käynnistyi vuonna 2012.

ICBF:n yleisten hakijakriteerien lisäksi La Casa edellyttää hakijoilta hyviä perhesuhteita, lapsikeskeistä elämäntapaa sekä korkeakoulututkintoa.

Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi Chiquitines

Chiquitines on yksityinen vuonna 1978 perustettu lastensuojelujärjestö, jolla on oma lastenkoti Calissa. Interpedian ja Chiquitinesin yhteistyö käynnistyi vuonna 1992.  Lastenkodissa on sekä tilapäisen suojelun ja hoidon tarpeessa olevia että adoptioon vapautuvia lapsia.

Chiquitinesillä ei ole tällä hetkellä tarvetta kansainvälisille adoptio-hakemuksille.

Lisätietoja

Tervetuloa Interpedian maainfoihin kuulemaan lisää kontaktien erityispiirteistä ja prosesseista. Tapaamisissa adoptiovastaavien kanssa voitte keskustella henkilökohtaisesta tilanteestanne ja toiveistanne. Jokainen adoptioprosessi on yksilöllinen.

Lisätietoja Kolumbian adoptioista adoptiovastaava Marika Elmerannalta: marika.elmeranta@interpedia.fi, puh. 050 – 919 5380.

Muutokset sivun tietoihin ovat mahdollisia.

Adoptioinfot

Adoptioprosessi

Adoptiotilastoja (Saapuneet lapset)

Adoption kustannukset

Seuranta ja raportointi