Bulgaria

Bulgaria sopii adoptiokohdemaaksi sekä aviopareille että yksinhakijoille.

Voimme lähettää hakemuksia Bulgarian kontaktillemme Family National Associationille (FNA). Hakemuksen voi lähettää heti adoptioluvan saamisen jälkeen.

Arvioidut odotusajat pientä lasta toivoville ovat arviolta yli kuusi vuotta. Isompia lapsia koskevien tai erityistarveohjelman hakemusten kohdalla odotusajat voivat olla lyhyempiä.

Adoptioperhettä tarvitsevat lapset

Bulgariassa on kaksi adoptio-ohjelmaa, perusohjelma ja erityistarpeisten lasten ohjelma (sn-ohjelma), joihin molempiin voidaan lähettää hakemuksia.

Kansainväliseen adoptioon sijoitettavat lapset ovat useimmiten vähemmistötaustaisia 2–9-vuotiaita lapsia. Perheitä etsitään eri-ikäisille, mutta erityisesti vähän vanhemmille tai erityistarpeisille lapsille. Hakijoilla tulee olla riittävät resurssit ja kotiselvityksessä sosiaalityöntekijän puolto erityistarpeisen tai vanhemman lapsen adoptiota varten.

Ketkä voivat adoptoida?

Hakijoiksi hyväksytään sekä aviopareja että yksinhakijoita. Perheessä voi olla ennestään biologisia tai adoptoituja lapsia. Hakijoilla tulee olla hyvä terveys. Mahdollisista lääketieteellisistä diagnooseista tarvitaan erikoislääkärin lausunto. Perheen taloudellisen tilanteen on oltava vakaa.

Adoptioprosessin kulku

Arvioidut odotusajat pientä lasta toivoville ovat arviolta yli kuusi vuotta. Isompia lapsia koskevien tai erityistarveohjelman hakemusten kohdalla odotusajat voivat olla lyhyempiä. Erityistarpeisten lasten ohjelmassa hakemus kootaan tiettyä lasta varten.

Hakijat voivat lähteä tutustumaan lapseensa mahdollisimman pian lapsiesityksen saamisen jälkeen. Tämän ensimmäisen matkan pituus on noin viikon mittainen. Lapsiesityksen hyväksymisestä varsinaiseen hakumatkaan menee keskimäärin 4–6 kuukautta. Yleensä hakumatka kestää noin viikon, ja lapsen adoptio vahvistetaan Bulgariassa. Lapsi matkustaa adoptiovanhempiensa kanssa EU-kansalaisena Suomeen Bulgarian passillaan.

Kansainväliset adoptiot Bulgariassa

Bulgaria on ollut Haagin sopimusvaltio vuodesta 2002 lähtien. Kansainväliset adoptiot tapahtuvat Bulgariassa keskusviranomaisena toimivan oikeusministeriön (Ministry of Justice, MOJ) kautta.

Interpedian yhteistyökontakti Bulgariassa

Interpedia toimii Bulgariassa yhteistyössä Family National Associationin (FNA) kanssa. Yhteistyö on alkanut vuonna 2015.

Family National Association on yksityinen voittoa tavoittelematon sosiaalialan järjestö Sofiassa. Bulgarian oikeusministeriö on valtuuttanut järjestön toimimaan kansainvälisen adoption parissa. Järjestö on perustettu vuonna 2003 ja se on yksi Bulgarian kokeneimmista ja vakiintuneimmista adoptiotoimijoista. FNA:n työntekijöillä on vankka ammatillinen adoptio-osaaminen ja pätevyys mm. oikeustieteen, psykologian ja lääketieteen osa-alueilta. FNA työskentelee Haagin konvention periaatteiden pohjalta.

Lisätietoja

Tervetuloa Interpedian maainfoihin kuulemaan lisää kontaktin erityispiirteistä ja prosessista. Toimistotapaamisissa adoptiovastaavien kanssa voitte keskustella henkilökohtaisesta tilanteestanne ja toiveistanne. Jokainen adoptioprosessi on yksilöllinen.

Lisätietoja Bulgarian adoptioista: adoptiopalvelun päällikkö Salla Hari, salla.hari(at)interpedia.fi, puh. 040 – 500 8309.

Muutokset sivun tietoihin ovat mahdollisia.

Adoptioprosessi

Adoptiotilastot (Saapuneet lapset)

Adoption kustannukset

Adoptioinfot