Kansainvälinen adoptio Adoptioprosessi Lapsiesitys ja hakumatka

Lapsiesitys ja hakumatka

Lapsiesitys on tieto lapsen nimeämisestä adoptionhakijoille. Lapsiesitys sisältää tietoja lapsen taustasta ja terveydentilasta. Saatavilla olevat tiedot vaihtelevat sekä tapauskohtaisesti että kohdemaittain. Hakijoiden voi olla tarpeen käydä tässä vaiheessa lapsen terveystiedot läpi ko. tietoihin erikoistuneen lääkärin kanssa. Interpedian adoptiovastaavat käyvät hakijoiden kanssa läpi lapsiesitykseen liittyviä pohdintoja. Kuitenkaan takuuta lapsen terveydentilasta ei voida lopullisesti antaa.

Hakumatka ja adoption vahvistaminen

Hakumatkalle lähdön ajankohta vaihtelee kohdemaittain. Osassa kohdemaista hakumatkalle lähdetään hyvin pian lapsiesityksen hyväksymisen jälkeen, kun taas joissakin maissa matkaan pääsee vasta monen kuukauden kuluttua. Interpedia ohjeistaa hakijoita matkalle lähtöön henkilökohtaisesti ajantasaisten tietojen mukaisesti. Hakijoiden on hyvä ottaa yhteys lastenneuvolaan ja varata aikataulun selvittyä ensimmäinen neuvola-aika jo valmiiksi.

Tulevat adoptiovanhemmat hakevat lapsen kohdemaasta. He tapaavat matkallaan yleensä adoptiokontaktin edustajan ja tutustuvat lapsen synnyinmaahan. Matkan kesto vaihtelee maakohtaisesti parista viikosta useisiin kuukausiin.

Lapsisityksen saamisen ja hakumatkan aikana on syytä muistaa lapsen yksityisyyden suoja. Tämä koskee erityisesti lapsen syntymään liittyviä asioita, olosuhteita, biologisten vanhempien henkilöllisyyttä ja sellaisia valokuvia, joista lapsen voi tunnistaa. Lapsen yksityisyys tuleekin olla vanhempien erityisen suojelun kohteena.

Kohdemaan lainsäädäntö määrittelee, vahvistetaanko adoptio paikallisessa tuomioistuimessa hakumatkan aikana tai myöhemmin Suomessa, perheen jo palattua kotimaahan.

Lisää aiheesta blogistamme:
Hakumatkalla syntyy perhe
Aarrearkku adoptiolapselle