Kehitysyhteistyö Kehitysyhteistyö­hankkeet Vammaishanke Etiopian Chilgassa 2021-2024

Vammaishanke Etiopian Chilgassa 2021-2024

Kestävien inkluusio- ja kuntoutusratkaisujen kehittäminen Chilgan vammaisille lapsille

Interpedian ja Berhan Lehetsanat:n Kestävien inkluusio- ja kuntoutusratkaisujen kehittäminen Chilgan vammaisille lapsille -hanke luo kestäviä ratkaisuja Chilgan alueen vammaisten lasten osallistumiseen ja kuntoutukseen. Vammaisten lasten oikeudet toteutuvat Etiopiassa yhä huonosti ja vammaisuus on merkittävä syy sosiaaliseen ja taloudelliseen osattomuuteen.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on saada Chilgan alueen lapset toimivien terveys-, kuntoutus-, koulutus- ja työllistymistä edistävien kunnallisten palvelujen piiriin.

Vuosien 2021-24 aikana tämän pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa:
1) Kaikki alueen 640 vammaista lasta pääsee kuntoutuksen piiriin ja alueen terveyskeskus integroi kuntoutuspalvelut osaksi perusterveyshuollon palveluja asukkaille. (Artiklat 25&26/CRPD)
2) Yhä useampi vammainen lapsi pääsee kouluun tai ammatillisiin opintoihin. (Artikla 24/CRPD)
3) 30% vammaisista nuorista ja vammaisten lasten vanhemmista on kohtuullinen toimeentulo. (Artikla 28/CRPD)
4) Yhteisöt ovat inklusiivisempia vammaisille lapsille perheineen ja vammaisjärjestöt toimivat alueella vahvoina oikeuksien puolustajina. (Artikla 29/CRPD).

Viime vuosien poliittisten muutosten seurauksena ihmisoikeusperustainen työ on jälleen mahdollista Etiopiassa, ja siksi hanke pystytään toteuttamaan ihmisoikeusprogressiivisesti. Hanketta toteutetaan vankassa yhteistyössä paikallishallinnon kanssa, jota vahvistetaan tuottamaan inklusiivisia terveys-, kuntoutus-, opetus- ja työllistämispalveluita. Näin hankkeen tuloksista tulee kestäviä.

Ihmisten kokoontuminen Etiopiassa.

Hanke toteutetaan Pohjois-Gondarissa sijaitsevan Chilgan kunnan 16:ssa kebelessä (Etiopian pienin hallinnollinen yksikkö), mukana ovat kaikki alueen 48 koulua ja kyläyhteisöt.

Lopulliset hyödynsaajat ovat alueen vammaiset lapset ja nuoret sekä heidän perheensä, mutta vaikuttamistyön tulokset ulottuvat paljon heitä laajemmalle.

Interpedian yhteistyökumppani Berhan Lehetsanat on asiantuntijaorganisaatio, jolla on yli 20-vuoden kokemus yhteisöpohjaisesta kuntoutuksesta sekä muusta vammaisten lasten ja haavoittuvien ryhmien eteen tehtävästä työstä.

Suomen ulkoministeriö rahoittaa hankkeesta 92,5 % ja interpedian lahjoittajat 7,5%.

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Tule kummiksi

Kummina muutat kummilapsen elämän ja mahdollistat koulunkäynnin, turvallisen lapsuuden sekä perheelle riittävän toimeentulon. Tukesi hyödyttää koko yhteisöä ja saat säännöllisesti kuulumisia kummilapseltasi.

Ryhdy kummiksi