Kansainvälinen adoptio Adoptioprosessi Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi

Lapsen saapuminen adoptioperheeseen tuo muutoksia perheen arkeen. Muutos tuo mukanaan monenlaisia pohdintoja esimerkiksi omasta vanhemmuudesta, arjen toimintatavoista tai lapsen hyvinvoinnista.

Adoptioneuvonta jatkuu lapsen saavuttua sosiaalityöntekijän seurantakäynneillä. Sosiaalityöntekijältä saa tukea alkuvaiheen haasteiden ja omien vahvuuksien läpikäymiseen. Sosiaalityöntekijältä voi myös kysyä kunnassa tarjottavista tukimuodoista, joita kannattaa hyödyntää tarpeen mukaan, jotta perhe saa parhaan mahdollisen alun uudelle yhteiselle elämälleen.

Seurannan tarkoituksena on perheen tukemisen lisäksi kertoa lapsen ja koko perheen kuulumisia synnyinmaahan. Lapsen synnyinmaan viranomaiset haluavat tietää, miten lapsen kehitys edistyy ja onko lapsella hyvä olla uudessa perheessä ja kotimaassa. Tärkeää on myös kertoa, miten mahdolliset ongelmatilanteet on ratkaistu.

Seurantakäyntien pohjalta sosiaalityöntekijä laatii seurantaraportteja, joiden liitteeksi tulee valokuvia yhdessä vietetystä ajasta. Useiden maiden kohdalla perhe laatii sosiaalityöntekijän raporttien lisäksi raportteja myös itse. Interpedia vastaa seurantaraporttien lähettämisestä synnyinmaahan.

Adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijä ja Interpedian adoptiovastaavat sekä jälkipalvelutyöntekijät ovat käytettävissä tukena ja apuna myös seurannan jälkeen osana jälkipalvelua.

 Seurantaraportoinnin aikataulu kohdemaittain

Etelä-Afrikka

Adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijä kirjoittaa viisi raporttia ensimmäisten viiden vuoden aikana lapsen saapumisesta.

Perheet kirjoittavat itse seitsemän seurantaraporttia ensimmäisen kahden vuoden ajan. Kaikki perheet sitoutuvat seurantaraporttien yhteydessä lähettämään kirjeitä ja valokuvia lapsen biologiselle äidille/suvulle kahden vuoden ajan. Seurantaraportit lähetetään Interpedian kautta Etelä-Afrikkaan.

Sosiaalityöntekijän raportit:

 • 4kk hoitoon ottamisesta
 • 1v 4kk hoitoon ottamisesta
 • 2v 4kk hoitoon ottamisesta
 • 3v 4kk hoitoon ottamisesta
 • 4v 4kk hoitoon ottamisesta

Perheen omat raportit:

 • 3kk hoitoon ottamisesta
 • 6kk hoitoon ottamisesta
 • 9kk hoitoon ottamisesta
 • 1v hoitoon ottamisesta
 • 1v 4kk hoitoon ottamisesta
 • 1v 8kk hoitoon ottamisesta
 • 2v hoitoon ottamisesta

Etiopia 31.12.2013 mennessä saapuneet lapset:

Sosiaalityöntekijän raportit: yksi raportti 6kk lapsen saapumisesta

Perheen omat raportit: lähetetään siihen vuoteen asti kun lapsi täyttää 18 vuotta, tämän jälkeen pyydettäessä

 1. 3kk lapsen saapumisesta
 2. 1v lapsen saapumisesta
 3. jatkossa kerran vuodessa

Etiopia 1.1.2014 jälkeen saapuneet lapset:

Sosiaalityöntekijän raportit:

 • 3kk lapsen saapumisesta
 • 6kk lapsen saapumisesta
 • 12kk lapsen saapumisesta

Sen jälkeen kerran vuodessa siihen asti kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.

Perheen omat raportit: ei lähetetä.

Intia

Raporttien määrä ja aikataulu on kirjattu tuomioistuinpöytäkirjaan. Seurantaraportit tulee käännättää virallisella kielenkääntäjällä Suomessa.

Näiden lisäksi CARA edellyttää Carings-ohjelman kautta tietoja lapsen sopeutumisesta ja kehityksestä kolmen kuukauden välein ensimmäisen vuoden aikana ja kuuden kuukauden välein toisen vuoden aikana. Interpedia huolehtii tietojen syöttämisestä ohjelmaan perheiltä saatujen kuulumisten perusteella.

Sosiaalityöntekijän raportit:

 • 6 kk lapsen saapumisesta
 • 1 v lapsen saapumisesta
 • 1 v 6 kk lapsen saapumisesta
 • 2 v lapsen saapumisesta

Perheen omat raportit: vaihtelee lastenkodeittain

Kiina

Seuranta kestää viisi vuotta, joiden aikana adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijä kirjoittaa kuusi raporttia. Perhe toimittaa liitteeksi valokuvia. Perheet eivät lähetä omia raportteja. Seurantaraportit lähetetään Interpedian kautta Kiinaan.

Sosiaalityöntekijän raportit:

 • 6kk lapsen saapumisesta
 • 1v lapsen saapumisesta
 • 2v lapsen saapumisesta
 • 3v lapsen saapumisesta
 • 4v lapsen saapumisesta
 • 5v lapsen saapumisesta

Perheen omat raportit: ei lähetetä

Kolumbia

Adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijä kirjoittaa neljä raporttia ensimmäisten kahden vuoden aikana lapsen saapumisesta. Seurantaraportit lähetetään Interpedian kautta Kolumbiaan.

Sosiaalityöntekijän raportit:

 • 3kk adoption vahvistamisesta
 • 9kk adoption vahvistamisesta
 • 1v 3kk adoption vahvistamisesta
 • 1v 9kk adoption vahvistamisesta

Perheen omat raportit:

ICBF & Los Chiquitines: ei lähetetä

La Casa: 1) 1kk adoption vahvistamisesta. Tämän jälkeen kerran kuukaudessa 2 vuoden ajan (yhteensä 24 raporttia).

Taiwan

Lapsista lähetetään seurantaraportteja CSS:lle siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijä kirjoittaa ensimmäisen vuoden aikana kolme  seurantaraporttia.

Toisena vuonna lähetetään kaksi perheen omaa raporttia, ja sen jälkeen perheen omia raportteja lähetetään kerran vuodessa. Seurantaraportit lähetetään Interpedian kautta Taiwaniin.

Thaimaa

Adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijä laatii kolme seurantaraporttia lapsen sopeutumisesta. Ensimmäinen raportti kirjoitetaan kahden kuukauden kuluttua Memorandum of Agreement -sopimuksen allekirjoittamisesta ja seuraavat kaksi aina kahden kuukauden välein. Seurantaraportit lähetetään Interpedian kautta Thaimaahan.

Sosiaalityöntekijän raportit:

 • 2kk Memorandum of Agreementin allekirjoittamisesta
 • 4kk Memorandum of Agreementin allekirjoittamisesta
 • 6kk Memorandum of Agreementin allekirjoittamisesta

Perheen omat raportit: ei lähetetä