Kansainvälinen adoptio Adoptioprosessi Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi

Lapsen saapuminen adoptioperheeseen tuo muutoksia perheen arkeen. Muutos tuo mukanaan monenlaisia pohdintoja esimerkiksi omasta vanhemmuudesta, arjen toimintatavoista tai lapsen hyvinvoinnista.

Adoptioneuvonta jatkuu lapsen saavuttua sosiaalityöntekijän seurantakäynneillä. Sosiaalityöntekijältä saa tukea alkuvaiheen haasteiden ja omien vahvuuksien läpikäymiseen. Sosiaalityöntekijältä voi myös kysyä kunnassa tarjottavista tukimuodoista, joita kannattaa hyödyntää tarpeen mukaan, jotta perhe saa parhaan mahdollisen alun uudelle yhteiselle elämälleen.

Seurannan tarkoituksena on perheen tukemisen lisäksi kertoa lapsen ja koko perheen kuulumisia synnyinmaahan. Lapsen synnyinmaan viranomaiset haluavat tietää, miten lapsen kehitys edistyy ja onko lapsella hyvä olla uudessa perheessä ja kotimaassa. Tärkeää on myös kertoa, miten mahdolliset ongelmatilanteet on ratkaistu.

Seurantakäyntien pohjalta sosiaalityöntekijä laatii seurantaraportteja, joiden liitteeksi tulee valokuvia yhdessä vietetystä ajasta. Useiden maiden kohdalla perhe laatii sosiaalityöntekijän raporttien lisäksi raportteja myös itse. Interpedia vastaa seurantaraporttien lähettämisestä synnyinmaahan. Lapsen saavuttua Suomeen perheelle ja perheen sosiaalityöntekijälle lähetetään lapsikohtaiset seurantaraportoinnin aikataulut.

Adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijä ja Interpedian adoptiovastaavat sekä jälkipalvelutyöntekijät ovat käytettävissä tukena ja apuna myös seurannan jälkeen osana jälkipalvelua.