Adoptioneuvonta

Adoptioprosessin ensimmäinen askel on adoptioneuvonta. Adoptioneuvonnan antaa oman hyvinvointialueen sosiaalityöntekijät tai Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimiston sosiaalityöntekijät. Neuvonta on hakijoille maksutonta.

Adoptioneuvonnan aloittamiseksi hakijat ottavat yhteyttä oman hyvinvointialueensa sosiaalitoimeen. Siellä selviää, kuka neuvonnan alueella antaa. Adoptioneuvonnan kesto vaihtelee, keskimäärin siihen menee noin vuosi. Neuvonnan aikana sosiaalityöntekijä tapaa adoptionhakijat useaan otteeseen, myös hakijoiden kotona.

Adoptioneuvonnassa autetaan hakijoita arvioimaan valmiuksiaan adoptiovanhemmiksi ja valmistautumaan adoptiovanhemmuuteen. Neuvonnan aikana sosiaalityöntekijä sekä valmentaa hakijoita adoptiovanhemmuuteen että myös arvioi adoptionhakijoiden soveltuvuutta adoptiovanhemmiksi monien eri tekijöiden kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi ikä, perhetilanne, terveydentila, taloudellinen tilanne, kasvatuskyvyt ja motiivit adoptioon, . Lisäksi keskustellaan hakijoiden perhehistoriasta kiintymys- ja kasvatuskokemuksineen.

Neuvonnan päätteeksi valmistuu kirjallinen selvitys adoptioneuvonnan antamisesta eli kotiselvitys. Se on asiakirja, jossa adoptionhakijoiden olosuhteet selvitetään ja adoptiota joko puolletaan tai ei puolleta. Adoptionhakijat voivat tutustua kotiselvitykseen ja kommentoida sitä ennen sen jatkokäsittelyä.

Viimeistään adoptioneuvonnan päättyessä adoptionhakijat valitsevat itselleen adoptiopalvelunantajan, joka voi olla Interpedia ry tai Pelastakaa Lapset ry. Hakija voi valita kumman tahansa palvelunantajan riippumatta siitä, missä adoptioneuvonta on annettu.

Kotiselvitysasiakirja lähetetään kansainvälisen adoptiopalvelun antajalle ja  adoptiolautakunnalle adoptioluvan hakemista varten.

Lisätietoja tästä: Opas adoptioneuvonnan antajille