Kehitysyhteistyö Kehitysyhteistyö­hankkeet Voimatytöt – tyttöjen oikeuksien hanke 2023–2026

Voimatytöt – tyttöjen oikeuksien hanke 2023–2026

Voimatytöt

Voimatytöt-hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa ja vähentää syrjintää parantamalla lasten, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia Nepalin Balefin ja Sunkoshin maaseutukunnissa. Alueella tytöt kohtaavat usein syrjintää, mikä voi johtaa koulun keskeyttämiseen, lapsiavioliittoihin ja ihmiskauppaan. Hanketta Nepalissa toteuttava Interpedian kumppanijärjestö CWISH on kokenut lasten oikeuksien ja lastensuojelun asiantuntijaorganisaatio.

Ihmisoikeusprogressiivisen lähestymistavan mukaisesti hankkeessa luodaan järjestelmätason vuoropuhelua oikeudenhaltijoiden ja vastuunkantajien välille, vahvistetaan heidän kapasiteettiaan, voimaannutetaan tyttöjä sekä parannetaan lastensuojelumekanismeja ja koulujen oppimisympäristöjä.

Pitkällä aikavälillä Interpedia ja CWISH haluavat nähdä, että Nepalin haavoittuvassa asemassa olevat tytöt voimaantuvat toimimaan aktiivisesti oikeuksiensa puolesta, ja yhteisöt ja viranomaiset tunnustavat ja tukevat heidän agendaansa. Tämän pitkän aikavälin vaikutuksen saavuttamiseksi hankkeen tavoitteena on neljän vuoden (2023–2026) aikana varmistaa että:

1) Kahden maaseutukunnan paikalliset ohjelmat ja rakenteet edistävät sukupuolten tasa-arvoa, syrjimättömyyttä ja lasten oikeuksia suojeluun ja osallistumiseen
2) Yhteisöt ja koulut kahdessa maaseutukunnassa turvaavat lasten oikeudet sekä syrjimättömyyden, sukupuolten tasa-arvon ja inkluusion
3) Tytöt hankealueilla pystyvät paremmin turvaamaan oikeutensa ja edistämään syrjimättömyyttä ja sukupuolten tasa-arvoa

Hanke toteutetaan Balefin ja Sunkoshin maaseutukunnissa ja kattaa 31 koulua. Lopullisia hyödynsaajia ovat 1 600 koulua käyvää ja 200 koulun keskeyttänyttä tyttöä, etenkin haavoittuvassa asemassa olevia kuten kastittomia tai vammaisia. Useimmissa toimissa päärooli on tytöillä ja naisilla.

Hanke työskentelee paikallishallinnon vaaleilla valittujen naispuolisten edustajien, koulutus- ja sosiaalitoimen toimihenkilöiden, opettajien, koulujen johtokuntien, vanhempainyhdistysten, vanhempien, yhteisöjohtajien ja toisten järjestöjen kanssa.

CWISH-järjestön kotisivut (englanniksi, avautuu uudelle välilehdelle)

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Tule kuukausi­lahjoittajaksi

Kuukausilahjoittajana muutat lapsen elämän ja mahdollistat koulunkäynnin, turvallisen lapsuuden sekä perheelle riittävän toimeentulon.

Ryhdy lahjoittajaksi