Kehitysyhteistyö Kehitysyhteistyö­hankkeet Koulutushanke Nepalin Etelä-Lalitpurissa 2021-2024

Koulutushanke Nepalin Etelä-Lalitpurissa 2021-2024

Haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeus koulutukseen ja suojeluun

Interpedian, Loo Niva Child Concern Group:n ja Patan CBR:n hankkeen pitkän aikavälin tavoite on, että Mahankalin ja Konyosomin kuntien kaikki lapset, vammaisuuteen tai vammattomuuteen, sukupuoleen, kastiin tai uskontoon katsomatta saisivat elää onnellisen ja turvallisen lapsuuden.

Pitkän aikavälin vaikutusten saavuttamiseksi hanke tähtää neljässä vuodessa (2021-2024) seuraaviin tuloksiin:

1) Hankekunnat ja provinssihallinto luovat ja ottavat käyttöön inklusiivisen opetuksen ohjelmat ja lastensuojeluohjelmat.
2) Kaikki alueen 40 ala- ja yläkoulua tarjoavat turvallisen ja saavutettavan oppimisympäristön tytöille, kastittomille ja vammaisille lapsille.
3) Paikallisyhteisöt ovat turvallisia, syrjimättömiä ja saavutettavia tytöille, kastittomille ja vammaisille lapsille.
4) Hankehenkilöstö tekee laadukasta ihmisoikeusperustaista työtä ja hankekumppanit edistävät lasten oikeuksia kansallisten verkostojen ja järjestöjen kautta.

Hanke toteutetaan ihmisoikeusprogressiivisesti: Vuoropuhelua synnytetään oikeudenhaltijoiden ja vastuunkantajien välille ja molempien ryhmien kapasiteettia vahvistetaan. Tällä tavoin hankkeen tulosten kestävyys taataan alusta alkaen.

Hanke toteutetaan kahden kunnan alueella niin, että kaikki kuntien 40 koulua ja kaikki kyläyhteisöt ovat toiminnan piirissä. Tytöt, kastittomat ja vammaiset lapset ovat hankkeen lopullisia hyödynsaajia.

Nepalilaisia tyttöjä koulupuvuissa istuu maassa

Työtä tehdään kunta- ja provinssitason valtuutettujen, kunta- ja provinssihallinnon opetus- ja sosiaalitoimen virkamiesten, opettajien, rehtoreiden, kouluhenkilökunnan, oppilaiden, yhteisöjohtajien, vammaisten lasten vanhempien ja koulua käymättömien tyttöjen, kastittomien ja vammaisten lasten kanssa. Yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa tehdään synergian löytämiseksi ja päällekkäisten toimintojen välttämiseksi.

Yhteisöjä herätellään asennemuutokseen innovatiivisen Pidhi Kakshya-menetelmän avulla, jolla yhteisöjen sisäiset kouluttajat tavoittavat omissa yhteisöissään myös vaikeimmin tavoitettavat ryhmät.

Suomen ulkoministeriö rahoittaa hankkeesta 85 % ja interpedian lahjoittajat 15 %.

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Tule kummiksi

Kummina muutat kummilapsen elämän ja mahdollistat koulunkäynnin, turvallisen lapsuuden sekä perheelle riittävän toimeentulon. Tukesi hyödyttää koko yhteisöä ja saat säännöllisesti kuulumisia kummilapseltasi.

Ryhdy kummiksi