Kansainvälinen adoptio Adoptioprosessi Adoptioluvan hakeminen ja kohdemaan valinta

Adoptioluvan hakeminen ja kohdemaan valinta

Adoptiolupa haetaan adoptiolautakunnasta

Adoptioluvan myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa (Valvira) oleva adoptiolautakunta. Adoptionhakijan lupahakemus lähetetään lautakuntaan palvelunantajan kautta. Adoptiolautakunta voi myöntää tai evätä luvan. Se voi pyytää lupahakemukseen myös lisäselvityksen adoptionhakijoilta. Lisäksi se käsittelee luvan ehtojen muuttumisen, palvelunantajan vaihtamisen ja luvan voimassaolon pidentämisen.

Myönnetty adoptiolupa on voimassa kaksi vuotta. Jos odotusaika on yli kaksi vuotta, haetaan luvan pidennystä ennen sen voimassaoloajan umpeutumista.

Adoptiokohdemaan valinta

Sopivan adoptiokohdemaan valintaa voi työstää jo adoptioneuvonnan aikana. Kohdemaa valitaan adoptioluvan saamisen jälkeen. Tämä tapahtuu adoptionhakijan ja Interpedian adoptiovastaavan yhteistyönä. Tavoitteena on sovittaa hakijoiden toiveet kontaktien tarpeisiin ja löytää osapuolille sopivin ratkaisu.

Adoptiokontakteihin kannattaa tutustua jo etukäteen maakohtaisten sivujemme, maakohtaisten infojen ja adoptiovastaaviemme kautta.

Kun maakontakti on valittu, on hakemuksen kokoamisen vuoro. Joihinkin maihin hakemus lähetetään heti, joihinkin odotetaan omaa vuoroa hakemuksen lähettämiseen. Hakemukseen tarvitaan useita asiakirjoja, joista moni vaihtelee maa- ja vuosikohtaisesti. Interpedian adoptiovastaavat antavat ajan tasalla olevat ohjeet ja listan hakemuksen kokoamista varten. Ne myös tarkastetaan ja laillistetaan, minkä jälkeen Interpedia lähettää ne ulkomaiselle adoptiokontaktille.