Kansainvälinen adoptio Adoptioprosessi Adoptioluvan hakeminen ja kohdemaan valinta

Adoptioluvan hakeminen ja kohdemaan valinta

Adoptiolupa haetaan adoptiolautakunnasta

Adoptioluvan myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) yhteydessä toimiva adoptiolautakunta. Adoptionhakija lähettää lupahakemuksen lautakuntaan sähköisellä turvalomakkeella ja ilmoittaa siitä Interpediaan. Adoptiolautakunta voi myöntää tai evätä luvan. Se voi pyytää lupahakemukseen myös lisäselvityksen adoptionhakijoilta. Lisäksi se käsittelee luvan ehtojen muuttumisen, palvelunantajan vaihtamisen ja luvan voimassaolon pidentämisen.

Myönnetty adoptiolupa on voimassa kaksi vuotta. Jos odotusaika on yli kaksi vuotta, haetaan luvan pidennystä ennen sen voimassaoloajan umpeutumista.

Adoptiokohdemaan valinta

Sopivan adoptiokohdemaan valintaa voi työstää jo adoptioneuvonnan aikana. Kohdemaa valitaan adoptioluvan saamisen jälkeen. Tämä tapahtuu adoptionhakijan ja Interpedian adoptiopalvelun yhteistyönä. Tavoitteena on sovittaa hakijoiden toiveet kohdemaiden tarpeisiin ja löytää osapuolille sopivin ratkaisu.

Adoptiokohdemaihin kannattaa tutustua jo etukäteen maakohtaisten sivujemme, maakohtaisten infojen ja adoptiovastaaviemme kautta.

Kun kohdemaa on valittu, on hakemuksen kokoamisen vuoro. Joihinkin maihin hakemus lähetetään heti, joihinkin odotetaan omaa vuoroa hakemuksen lähettämiseen. Hakemukseen tarvitaan useita asiakirjoja, joista moni vaihtelee maa- ja vuosikohtaisesti. Interpedian adoptiovastaavat antavat ajan tasalla olevat ohjeet ja listan hakemuksen kokoamista varten. Hakemukset myös tarkastetaan ja laillistetaan, minkä jälkeen Interpedia lähettää ne ulkomaiselle adoptiokontaktille.