Etelä-Afrikka

Etelä-Afrikka sopii adoptiokohdemaaksi pariskunnille, lapsiperheille ja rajoitetusti myös yksinhakijoille.

Etelä-Afrikasta saapuneet lapset ovat viime vuosina olleet iältään yleensä 1–6-vuotiaita.

Uusien hakijoiden on hyvä varautua odottamaan noin 10–12 kuukautta hakemuksen lähettämisvuoroa. Odotusajat Etelä-Afrikassa (eli hakemuksen lähettämisen jälkeen) ovat olleet alle vuodesta kolmeen vuoteen. Odotusaikaan vaikuttavat hakijoiden valmiudet sekä lasta koskevat toiveet.

Adoptioperhettä tarvitsevat lapset

Lapset ovat iältään yleensä 1–6-vuotiaita. Valtaosa nimetyistä lapsista on viime vuosina ollut 1–3-vuotiaita. Etelä-Afrikassa vapautuu kansainväliseen adoptioon kuitenkin aiempaa enemmän myös tätä vanhempia lapsia.

Lapsilla saattaa olla lieviä erityistarpeita. Yleisin erityistarve Etelä-Afrikassa on keskosuus. Perheitä tarvitaan myös vakavammin erityistarpeisille, vanhemmille lapsille ja toisinaan myös sisaruksille.

Hakijakriteerit
  • avioparit (myös samaa sukupuolta olevat parit) ja rajoitetusti yksinhakijat voivat adoptoida
  • hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys
  • pariskunnilta edellytetään vähintään viiden vuoden vakaata parisuhdetta (avo/avioliitossa)
  • adoptiovanhempien oma ikä vaikuttaa adoptoitavan lapsen ikään
  • hakijoilla voi olla biologisia tai adoptiolapsia ennestään
  • adoptiovalmennuskurssi
Adoptioprosessin kulku

Abballe lähetetään säännöllisesti uusia hakemuksia tarpeen ja lapsitilanteen mukaisesti. Tällä hetkellä uusien hakijoiden on hyvä varautua odottamaan noin vuoden hakemuksen lähettämisvuoroa.

Odotusajat vaihtelevat Abballa suuresti johtuen sen nimeämiskäytännöstä. Perheitä ei valita nimettävälle lapselle hakemusten lähettämisjärjestyksessä, vaan lapselle etsitään eri maiden hakemuksista hänelle sopivin perhe, jos kotimaasta ei ole löytynyt hänelle sopivaa perhettä.

Lapsen hakumatka
  • Etelä-Afrikassa tulee olla yleensä noin kahden viikon kuluessa lapsiesityksen saamisesta
  • hakumatka kestää noin neljä viikkoa

Jos lapsi on Pretorian tai Johannesburgin alueelta, perheet matkustavat ainoastaan Pretoriaan. Jos lapsi tulee jostain muusta maakunnasta, hakijat matkustavat ensimmäiseksi viikoksi tai muutamaksi päiväksi kyseiseen maakuntaan, jossa perhettä avustaa Abban sosiaalityöntekijä. Adoptio vahvistetaan lapsen asuinmaakunnassa.

Interpedian yhteistyökontakti Etelä-Afrikassa

Etelä-Afrikka liittyi Haagin sopimusvaltioksi vuonna 2003. Etelä-Afrikan adoptioasioiden keskusviranomainen on South African Central Authority (SACA), joka toimii National Department of Social Developmentin alaisuudessa.

Interpedian yhteistyökontakti Etelä-Afrikassa on Abba Specialist Adoption & Social Services. Interpedian ja Abban yhteistyö alkoi vuonna 2002. Abba on Etelä-Afrikan suurin adoptiojärjestö ja se työskentelee Haagin konvention periaatteiden pohjalta.

Abba tekee yhteistyötä useiden lastenkotien kanssa eri maakunnissa ympäri Etelä-Afrikkaa. Abba toimii Pretoriassa ja Kapkaupungissa. Lisäksi heillä on pienempiä toimipisteitä muualla maassa.

Lisätietoja

Tervetuloa Interpedian maainfoihin kuulemaan lisää kontaktin erityispiirteistä ja prosessista. Tapaamisissa adoptiovastaavien kanssa voitte keskustella henkilökohtaisesta tilanteestanne ja toiveistanne. Jokainen adoptioprosessi on yksilöllinen.

Lisätietoja Etelä-Afrikan adoptioista: adoptiovastaava Marika Elmeranta, marika.elmeranta@interpedia.fi tai 050-919 5380.

Muutokset sivun tietoihin ovat mahdollisia.

Adoptioprosessi

Adoptiotilastot (Saapuneet lapset)

Adoption kustannukset

Adoptioinfot

Seuranta ja raportointi