Kansainvälinen adoptio Adoptioprosessi Kun hakemus on jätetty

Kun hakemus on jätetty

Yksilölliset odotusajat

Adoptionhakijat saavat Interpediasta ohjeistuksen, jossa kerrotaan, mitä tietoja kohdemaan viranomaiset hakijoilta tarvitsevat prosessin eri vaiheissa.

Joissakin Interpedian kohdemaissa lapsen odottaminen alkaa ennen hakemuksen lähettämistä ja joissakin vasta hakemuksen lähettämisen jälkeen. Adoptiotyö on nykyään hyvin yksilöllistä, joten myös odotusajat vaihtelevat. Odotusajat voivat vaihdella suuresti riippuen adoptioon vapautuvista lapsista, hakijoiden valmiuksista sekä heidän asettamistaan lapsen ikää ja terveydentilaa koskevista toiveista.

Adoptioprosessi lapsen saamiseen asti on usein altis monille muutoksille. Aikataulut voivat kohdemaasta riippuen muuttua, joskus prosessi voi hidastua, toisinaan jopa nopeutua. Joskus kohdemaan lainsäädäntö tai uudet käytännöt saattavat lisätä byrokratiaa, joskus taas kohdemaa pyrkii tehostamaan prosessia, jotta perhettä tarvitsevat lapset pääsisivät pysyviin olosuhteisiin viiveettä. Interpedia pyrkii viestimään kaikista muutoksista mahdollisimman nopeasti ja hakijakohtaisesti eri kanavia pitkin.

Joissakin maissa viranomaiset antavat väliaikatietoja hakijoiden esihyväksynnästä. Useimmiten väliaikatietoja ei kuitenkaan ole mahdollista saada. Interpedia lähettää asiakkailleen säännöllisesti hakijatiedotteita, joista hakijat saavat ajankohtaista tietoa kohdemaiden tilanteesta. Lisäksi Intepedia järjestää infotilaisuuksia adoptionhakijoille ja julkaisee verkkosivuilla uutisia adoptiotilanteesta.

Hakijan omassa adoptioprosessissa tapahtuvista muutoksista ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti.