Då ansökan lämnats in

Individuella väntetider

Sökandena får anvisningar av Interpedia om vilka uppgifter kontaktlandets myndigheter behöver av sökandena i processens olika skeden.

Beroende på kontaktland infaller väntetiden antingen före eller efter det att ansökan sänds till den utländska kontakten. Adoptionsarbetet är numera i hög grad skräddarsytt, sålunda är också väntetiderna mycket individuella. Väntetiderna kan variera kraftigt beroende på barnen som blir tillgängliga för adoption, sökandenas beredskap och sökandenas önskemål om barnets ålder och hälsa.

Många förändringar kan ske längs med hela adoptionsprocessen. Tidtabellerna kan beroende på kontaktlandet ändras och ibland kan processen gå långsammare, tidvis rentav snabbare. Ibland kan kontaktlandets lagstiftning eller ny praxis öka byråkratin, ibland försöker kontaktlandet effektivera processen så att barnen som behöver en familj får stabila omständigheter utan onödiga dröjsmål. Interpedia försöker meddela om alla förändringar så fort som möjligt med information via olika kanaler anpassad enligt sökande.

I en del kontaktländer ger myndigheterna en mellantidsrapport då sökandena godkänts preliminärt. Oftast är det emellertid inte möjligt att få några mellantidsrapporter. Interpedia skickar sina kunder ett nyhetsbrev cirka åtta gånger per år med senaste nytt om situationen i kontaktländerna. Dessutom ordnar Interpedia informationsträffar för adoptionssökandena och publicerar nyheter om adoptionsläget på sin webbplats.

Vi meddelar sökanden personligen om förändringar i den egna adoptionsprocessen.