Indien

Indiens program för barn med särskilda behov (sn-programmet) passar gifta par, barnfamiljer och ensamsökande. Barnen som adopterats från Indien har vanligtvis varit yngre än tre år.

Indiens väntetider varierar kraftigt beroende på hur adoptionssökandenas beredskap att adoptera ett barn med särskilda behov möter behoven hos barnen.

Barn i behov av adoptivfamilj

I Indien arbetar vi aktivt med CARA:s program för barn med särskilda behov (sn-programmet).

I sn-programmet finns barn i olika åldrar som har särskilda behov (länk till CARA:s Guidelines, förteckning över särskilda behov på sidan 60). Barnen som adopterats via Interpedia har i huvudsak varit barn under tre år.

Indiens basprogram fungerar för tillfället huvudsakligen för Indiens nationella adoptioner. I internationella adoptioner är basprogrammet lämpligt för sökande som är beredda att adoptera exempelvis ett 8–10-årigt barn.

Vem kan adoptera?
  • CARA godkänner äkta par vars äktenskap varat i minst två år
  • kontakten passar även ensamsökande
  • sökande ska vara vid god fysisk och psykisk hälsa (utlåtande av psykolog)
  • sökande ska ha tillräcklig och realistisk beredskap att adoptera ett barn med särskilda behov
Adoptionsprocessen

Interpedia registrerar sökandena i CARA:s databas. Därefter beslutar CARA om man godkänner sökandena. Ett godkännande har vanligen tagit en till sex månader.

Väntetiderna i sn-programmet beror på hur sökandenas önskemål om barnet och beredskap att adoptera ett barn med särskilda behov möter behoven hos de barn som deltar i programmet. För närvarande är det svårt att uppskatta väntetidernas längd. De har varierat från under ett år till över tre år.

Efter det att barnbeskedet kommit tar det sex till 12 månader innan adoptionsresan kan inledas. När adoptionen fastställts får barnet finskt medborgarskap och mister samtidigt sitt indiska medborgarskap.

Barnbeskedet kan komma från vilket som helst av CARA auktoriserat barnhem runtom i Indien. Adoptionsresan görs således till olika delar av detta mångsidiga land. Barnet hämtas från barnhemmet där det är placerat. Adoptionsresan i Indien varar i cirka två veckor.

De som överväger att välja Indien till kontaktland bör vara medvetna om att Indiens adoptionsprocesser är mycket individuella. Längden på processen och hur den framskrider varierar beroende på barnhemmet, magistraten/domstolen och delstaten.

Interpedia har i Indien en egen kontaktperson som träffar sökandefamiljen. Stationerad i Delhi stöder hon familjen under adoptionsresan.

Interpedias samarbetskontakt i Indien

Indien undertecknade Haagkonventionen 2003. Landets centralmyndighet för adoptionsärenden är Central Adoption Resource Authority, dvs. CARA, som lyder under Ministry of Women and Child Development. CARA är Interpedias samarbetskontakt i Indien.

Ytterligare information

Välkommen att delta i Interpedias informationsträffar där vi berättar om kontakternas särdrag och om adoptionsprocessen. Möten med Interpedias adoptionsansvariga på kansliet ger möjlighet att personligen diskutera sin situation och sina önskemål. Varje adoptionsprocess är unik.

Ytterligare information om adoptioner från Indien ger adoptionsansvariga Tiina Hemming: tiina.hemming@interpedia.fi, tfn 050 469 9911.

Informationen på denna sida kan ändras.

Adoptionsprocessen

Adoptionsstatistik

Uppföljning och rapportering

Adoptionskostnader

Infoträffarna