Intia

Intian erityistarpeisten lasten Carings-ohjelma (sn-ohjelma) sopii sekä aviopareille, lapsiperheille että yksinhakijoille. Sn-ohjelman kautta adoptoitavat lapset ovat yleensä olleet alle kolmevuotiaita.

Intian odotusajat vaihtelevat suuresti riippuen sn-ohjelmassa mukana olevien lasten tarpeiden ja adoptionhakijoiden valmiuksien kohtaamisesta.

Caringsin perusohjelma on tällä hetkellä suositeltava vain hakijoille, jotka ovat valmiita adoptoimaan yli kahdeksanvuotiaan lapsen.

Adoptioperhettä tarvitsevat lapset

Työskentelemme Intiassa aktiivisesti Caringsin erityistarpeisten lasten ohjelman parissa (sn-ohjelma).

Sn-ohjelmassa on mukana eri-ikäisiä lapsia, joilla on erityistarpeita (linkki CARAn Guidelinesiin, erityistarvelistaus sivulla 60). Interpedian kautta adoptoidut lapset ovat olleet pääasiassa alle kolmevuotiaita fyysisesti erityistarpeisia lapsia.

Tällä hetkellä Caringsin perusohjelma toimii pääasiassa Intian kotimaan adoptioissa. Kansainvälisissä adoptioissa perusohjelma sopii hakijoille, jotka ovat valmiita adoptoimaan esimerkiksi 8–10-vuotiaan lapsen.

Hakijakriteerit

 • CARA hyväksyy hakijoiksi avioparit, joiden avioliitto on kestänyt vähintään kaksi vuotta
 • yksinhakijat voivat adoptoida
 • hakijoilla voi olla ennestään biologisia ja/tai adoptiolapsia. Jos hakijaperheessä on jo kaksi lasta tai enemmän, adoptio on mahdollista sn-ohjelman kautta
 • riittävät taloudelliset resurssit, jotta adoptioperhe voi huolehtia hyvin lapsen kasvatuksesta
 • hakijoiden tulee olla hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa (psykologin lausunto vaaditaan)
 • ei rikosrekisterimerkintöjä
 • hakijoilla tulee olla riittävät ja realistiset erityistarvevalmiudet
 • Caringsin sn-ohjelmassa ikärajat ovat samat kuin Suomen adoptiolaissa eli lapsen ja vanhemman ikäero voi enimmillään olla 45 vuotta.

Ikärajat Caringsin perusohjelmassa:

 • Alle kaksivuotiasta lasta toivovan hakijapariskunnan yhteenlaskettu ikä voi olla rekisteröintihetkellä enintään 85 vuotta, yksinhakija voi olla enintään 40-vuotias
 • 2–4-vuotiasta lasta toivovan hakijapariskunnan yhteenlaskettu ikä voi olla enintään 90 vuotta, yksinhakija voi olla enintään 45-vuotias
 • Yli neljävuotiasta lasta toivovan hakijapariskunnan yhteenlaskettu ikä voi olla enintään 100 vuotta, yksinhakija voi olla enintään 50-vuotias.

Adoptioprosessin kulku

Interpedia rekisteröi hakijat CARA:n Caringsin tietokantaohjelmaan. Tämän jälkeen CARA päättää hakijoiksi hyväksymisestä. Hyväksyminen on yleensä kestänyt yhdestä kuuteen kuukautta.

Sn-ohjelman odotusajat riippuvat hakijoiden lapsitoiveiden/erityistarvevalmiuksien ja ohjelmassa olevien lasten tarpeiden kohtaamisesta. Odotusaikoja on tällä hetkellä vaikea arvioida. Odotusajat ovat vaihdelleet alle vuodesta yli kolmeen vuoteen.

Lapsiesityksen jälkeen kuluu yleensä 6–12 kuukautta hakumatkalle lähtöön. Lapsi saa adoption vahvistamisen jälkeen Suomen kansalaisuuden ja menettää samalla Intian kansalaisuuden.

Voimme saada lapsiesityksiä mistä tahansa CARA:n valtuuttamasta lastenkodista eri puolilta Intiaa. Hakumatkat suuntautuvat eri puolille tätä monimuotoista maata. Lapsi haetaan lastenkodista, jossa hän on sijoitettuna. Hakumatka Intiassa kestää noin kaksi viikkoa.

Intiaa adoptiokohdemaaksi harkitsevien on hyvä olla tietoisia siitä, että Intian adoptioprosessit ovat hyvin yksilöllisiä. Prosessin kulku ja kesto vaihtelevat lastenkodista, alueellisesta maistraatista ja osavaltiosta riippuen.

Interpedialla on Intiassa oma yhteyshenkilö, joka tapaa hakijaperheen ja tukee perhettä hakumatkan aikana Delhistä käsin.

Interpedian yhteistyökontakti Intiassa

Intia liittyi Haagin sopimusvaltioksi vuonna 2003. Intian adoptiokeskusviranomaisena toimii Ministry of Women and Child Developmentin alainen Central Adoption Resource Authority eli CARA. CARA on Interpedian yhteistyötaho Intiassa.

Lisätietoja

Tervetuloa Interpedian maainfoihin kuulemaan lisää kohdemaan erityispiirteistä ja prosessista. Toimisto- tai etätapaamisissa adoptiovastaavien kanssa voitte keskustella henkilökohtaisesta tilanteestanne ja toiveistanne. Jokainen adoptioprosessi on yksilöllinen.

Lisätietoja Intian adoptioista adoptiovastaava Tiina Hemmingiltä: tiina.hemming@interpedia.fi, puh. 050 – 469 9911.

Muutokset sivun tietoihin ovat mahdollisia.

Adoptioprosessi

Adoptiotilastot (Saapuneet lapset)

Adoption kustannukset

Adoptioinfot

Seuranta ja raportointi