Kehitysyhteistyö Miten toimimme?

Miten toimimme?

Interpedian kehitysyhteistyö kattaa kehitysyhteistyöhankkeet, kummilapsiohjelmat ja globaalikasvatustyön.

Tavoitteena lapsen oikeuksien toteutuminen

Interpedian kehitysyhteistyö kattaa kehitysyhteistyöhankkeet, kummilapsiohjelmat ja globaalikasvatustyön.

Kehitysyhteistyömme päätavoite ohjelmakaudella 2021–2025 on lapsen oikeuksien toteutuminen kaikille lapsille.

Työmme rahoitetaan pääasiassa kummien ja kuukausilahjoittajien tuella sekä ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötuella.

Interpedian kehitysyhteistyö
 • 14 kumppanijärjestöä
 • tuemme vuosittain suoraan noin 5 000 lasta ja 300 perhettä
 • tuemme toimintaa noin 120 koulussa
 • lisäksi tuhannet muut lapset hyötyvät toiminnastamme välillisesti joka vuosi
Kehitysyhteistyömme painopisteet
 • oikeus koulutukseen
 • oikeus suojeluun
 • oikeus riittävään elintasoon

Interpedian kehitysyhteistyön toimintatavat

Interpedian ja kumppaneiden työ perustuu vahvaan asiantuntemukseen ja hyvään hallintoon. Vuonna 2022 jokaisesta lahjoituksena saamastamme eurosta käytettiin vähintään 76 senttiä lasten auttamiseen yhteistyökohteissa. Enintään 24 senttiä käytettiin keräysten toteuttamiseen ja välttämättömiin tukitoimintoihin kuten toiminnan seuranta ja raportointi, henkilökunnan palkat, postitus- ja tiedotuskulut, rahankeräyslupa, rahalähetysten pankkikulut ja laskutus.

Lapsen etu on työmme lähtökohta

Varainkäyttöämme seuraavat

 • Interpedian henkilökunta, hallitus ja tilitoimisto
 • Interpedian tilintarkastajat
 • yhteistyömaiden tilintarkastajat
 • yhteistyömaiden viranomaiset ja kumppanijärjestöt
 • Suomen ulkoministeriö
 • Poliisihallitus (rahankeräystä valvova viranomainen)

Seuraamme työmme laatua

 • Yhteistyökumppanimme raportoivat meille säännöllisesti
  • kumppanijärjestöt lähettävät kirjallisia ja talousraportteja kahdesta neljään kertaan vuodessa sekä tilintarkastusraportit vuosittain. Interpedia ei lähetä uutta tukea, ennen kuin edellisen tuen käyttö on raportoitu.
 • Teemme säännöllisesti seurantamatkoja yhteistyömaihin
  • Tapaamiset mahdollistavat toimivan yhteistyön ja toiminnan kehittämisen. Nepalin kumppanijärjestöissämme työskentelee vuosittain suomalaisia vapaaehtoisia.
 • Ulkoministeriön rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita seurataan erityisen tarkkaan
  • Valitsemme hankekumppanit huolella ja haemme yhdessä hanketukea Suomen ulkoministeriöltä. Hakuvaiheessa useat asiantuntijat arvioivat hankehakemuksia. Hankkeen aikana Interpedia raportoi vuosittain työn etenemisestä, vaikuttavuudesta ja varojen käytöstä ulkoministeriöön, joka seuraa tuen käyttöä lisäksi tilintarkastusten avulla. Lisäksi riippumaton ulkoinen arvioija arvioi hankkeiden onnistumista.

Interpedian kehitysyhteistyötä ohjaavat sopimukset ja ohjelmat

Viisi syytä tukea kehittyvien maiden lapsia Interpedian kautta

 • riippumaton suomalainen järjestö, ei kansainvälistä kattojärjestöä
 • paikalliset kumppanijärjestöt, jotka tuntevat maansa olot ja tarpeet
 • yli 40 vuoden kokemus kehitysyhteistyöstä ja toimintamaistamme
 • toimimme eettisesti lasten edun huomioiden
 • lahjoittajana tiedät maan ja ohjelman, johon tukesi menee
nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Tule kummiksi

Kummina muutat kummilapsen elämän ja mahdollistat koulunkäynnin, turvallisen lapsuuden sekä perheelle riittävän toimeentulon. Tukesi hyödyttää koko yhteisöä ja saat säännöllisesti kuulumisia kummilapseltasi.

Ryhdy kummiksi