Kehitysyhteistyö Kehitysyhteistyö­hankkeet Koulutushanke Länsi-Nepalissa 2023-2026

Koulutushanke Länsi-Nepalissa 2023-2026

Lapsen oikeus koulutukseen ja suojeluun – yhteisölähtöinen kouluhallinnon kehittämishanke Länsi-Nepalissa

Lapsen oikeus koulutukseen ja suojeluun – yhteisölähtöinen kouluhallinnon kehittämishanke Länsi-Nepalissa -hanketta toteuttavat lasten oikeuksien ja koulutuksen asiantuntijajärjestöt Loo Niva Child Concern Group ja Interpedia. Järjestöt ovat aiemmin tehneet yhteistyötä Dadeldhuran alueella Nepalin Kaukolännessä vuosina 2012-2014 ja 2015-2017 Concern for Education –hankkeiden kautta sekä 2019-2022 Oikeus koulutukseen: Nepalin kouluhallinnon ja koulutuspolitiikan kehittämishankkeen parissa.

Hanke vahvistaa lastensuojelu- ja koulutusjärjestelmiä sekä koulujen hallintoa Sudurpaschimin maakunnassa Nepalin Kaukolännessä. Tavoitteena on vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeutta koulutukseen ja suojeluun. Hankkeessa puututaan mm. koulun keskeyttämisiin ja syrjintään yhteisöissä sekä sitoutetaan kansalaisyhteiskuntaa edistämään vastuullisuutta ja hyvää hallintotapaa kouluissa ja paikallishallinnossa.

Sukupuoleen, kastiin ja vammaisuuteen perustuva syrjintä on edelleen syvälle juurtunutta Nepalin Kaukolännessa. Kastittomien dalitien ja vammaisten lasten syrjintä on yleistä. Haavoittuvassa asemassa olevat tytöt taas kohtaavat useita syrjiviä käytäntöjä kuten lapsiavioliitot, suuri vastuu kotitöistä, poikien suosiminen, perheväkivalta ja kuukautisten aikana epäpuhtaaksi leimaaminen.

Aiempien hankkeiden kokemusten sekä yhteisöltä ja viranomaisilta saadun palautteen perusteella hankkeen kolme tärkeintä tulosta ovat:

1) Vahvempi ja toimivampi lastensuojelujärjestelmä sekä kouluhallinto.

2) Lapset, vanhemmat, tiedotusvälineet ja kansalaisyhteiskunta ovat aktiivisesti edistämässä haavoittuvien lasten oikeutta koulutukseen ja suojeluun.

3) Oikeus koulutukseen toteutuu paremmin, kun kouluun ilmoittautumiset lisääntyvät, koulun keskeyttäminen vähenee, oppimistulokset paranevat ja osallisuus lisääntyy.

Hanke tavoittaa noin 2 000 haavoittuvassa asemassa olevaa lasta (tytöt, dalitit ja vammaiset lapset) ja vanhempaa, kansalaisyhteiskunnan toimijoita, 125 virkamiestä paikallis- ja maakuntatasolla sekä tiedotusvälineitä. Suorat edunsaajat ovat Dadeldhuran piirikunnan Nawadurgan ja Bhageshworin maaseutukuntien (rural municipalities) neljän alueen (ward) lapset, vanhemmat ja opettajat.

Toinen kuva Nepalilaisista koululaisista koulun pihalla.

Hankkeessa tehdään työtä paikallisella, kunnallisella ja provinssin tasolla, mahdollistaen oikeus laadukkaaseen koulutukseen Nepalin uudistuneissa hallintorakenteissa.

Aiemmin syntyneiden hyvien käytäntöjen turvaamiseksi ja levittämiseksi hanke keskittyy paikallisyhteisöjen vahvistamiseen ja vahvan kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen koulutukseen kysymyksissä.

Suomen ulkoministeriö rahoittaa hankkeesta 85 % ja interpedian lahjoittajat 15 %.

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Tule kummiksi

Kummina muutat kummilapsen elämän ja mahdollistat koulunkäynnin, turvallisen lapsuuden sekä perheelle riittävän toimeentulon. Tukesi hyödyttää koko yhteisöä ja saat säännöllisesti kuulumisia kummilapseltasi.

Ryhdy kummiksi