Thaimaa

Department of Children and Youthin (DCY) Child Adoption Center eli adoptiokeskus on Interpedian pitkäaikainen adoptiokontakti. Kontakti sopii pariskunnille, lapsiperheille ja yksinhakijoille.

Viime vuosina saapuneet lapset ovat olleet iältään 1–7-vuotiaita. DCY:n virallinen odotusaika-arvio on tällä hetkellä kolmesta neljään vuotta. Toteutuneet odotusajat ovat viime aikoina olleet kuitenkin lyhyempiä.

Thaimaahan voi lähettää erityistarpeisia ja yli neljävuotiaita lapsia koskevia hakemuksia. Hakemuksen voi lähettää heti adoptioluvan saamisen jälkeen.

Adoptioperhettä tarvitsevat lapset

DCY:llä on tarvetta adoptiohakemuksille, joissa toivotaan erityistarpeista tai yli neljävuotiasta lasta. DCY:n kautta saapuu 1–9-vuotiaita lapsia. Thaimaahan voi lähettää myös sisaruksia koskevia hakemuksia.

Ketkä voivat adoptoida?
  • Suositusten mukaan lapsen ja vanhemman välinen ikäero voi olla korkeintaan noin 40–43 vuotta, mutta hakijoiden ikätoiveita tarkastellaan tapauskohtaisesti
  • Pitkä ja vakaa parisuhde, josta avioliitossa vähintään vuosi
  • Hyvä fyysinen ja psyykkinen terveydentila (ei merkittävää ylipainoa)
  • Psykologin lausunto
  • Hakijoilta edellytetään osallistumista adoptiovalmennuskurssille tai muihin adoptioon liittyviin koulutuksiin ja infoihin
  • Yksinhakijoiden hakemuksissa lapsitoiveen ikähaarukkaan täytyy sisältyä yli neljävuotiaat (esim. 0–5)

Hakijoilla tulee olla riittävät valmiudet sekä kotiselvityksessä sosiaalityöntekijän puolto erityistarpeessa olevan tai vanhemman lapsen adoptiota varten.

Adoptioprosessin kulku

Hakemuksen voi lähettää heti adoptioluvan saamisen jälkeen. DCY:n Child Adoption Center käy läpi hakemuksen ja päättää hakijaksi hyväksymisestä.

Jos hakemuksessa on erikoislääkärin lausuntoja tai perheessä on useampi kuin yksi lapsi tai kyseessä on yksinhakija, tekee DCY:n adoptiolautakunta erikseen päätöksen hakijaksi hyväksymisestä.

Hakijaksi hyväksymisen jälkeen hakijat asetetaan odotuslistalle odottamaan lapsiesitystä. DCY:n virallinen odotusaika-arvio on tällä hetkellä kolmesta neljään vuotta. Viime vuosina Interpedian kautta adoptoineiden odotusajat ovat vaihdelleet alle vuoden ja hieman yli kolmen vuoden välillä.

Lapsiesityksen saamisen ja lapsen hyväksymisen jälkeen perhe lähtee yleensä noin kolmen viikon kuluttua hakumatkalle Thaimaahan. Hakumatkaan kuuluu DCY:n adoptiolautakunnan tapaaminen.

Interpedialla on Thaimaassa oma yhteyshenkilö, joka tukee perhettä hakumatkan aikana.

Hakumatka kestää yleensä kolmesta neljään viikkoa. Adoptio vahvistetaan Thaimaan suurlähetystön kautta noin vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on saapunut Suomeen.

Interpedian yhteistyökontakti Thaimaassa

Thaimaa on ollut Haagin sopimusvaltio vuodesta 2004, jolloin Department of Children and Youthin (DCY) alainen Child Adoption Center sai myös Thaimaan adoptioasioiden keskusviranomaisen roolin. DCY toimii sosiaali- ja perusturvaministeriön alaisuudessa korkeimpana lastensuojeluviranomaisena. Se muun muassa myöntää toimiluvat thaimaalaisille yksityisille adoptiojärjestöille sekä ylläpitää ja valvoo lastenkotien toimintaa.

Lasten sijoittamisesta vastaa Child Adoption Center, joka hoitaa sekä kotimaiset että kansainväliset adoptiot. DCY:n adoptiolautakunta (Child Adoption Board) vahvistaa kaikki adoptiot. DCY on Interpedian pitkäaikainen yhteistyökumppani, sillä yhteistyö alkoi jo vuonna 1987.

Lisätietoja

Tervetuloa Interpedian maainfoihin kuulemaan lisää kontaktin erityispiirteistä ja prosessista. Toimisto- tai etätapaamisissa adoptiovastaavien kanssa voitte keskustella henkilökohtaisesta tilanteestanne ja toiveistanne. Jokainen adoptioprosessi on yksilöllinen.

Lisätietoja Thaimaan adoptioista adoptiovastaava Tiina Hemmingiltä: tiina.hemminginterpedia.fi, puh. 050 – 469 9911.

Muutokset sivun tietoihin ovat mahdollisia.

Adoptioprosessi

Adoptiotilastoja (Saapuneet lapset)

Adoption kustannukset

Adoptioinfot

Seuranta ja raportointi