Kehitysyhteistyö Vapaaehtoistyö Nepalissa Patan CBR:n vapaaehtois­työpaikka

Patan CBR:n vapaaehtois­työpaikka

Patan Community Based Rehabilitation

Patan Community Based Rehabilitation (Patan CBR) on vuonna 1999 perustettu nepalilainen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on edistää vammaisten lasten oikeuksien toteutumista Patanin alueella Katmandun laaksossa.

Nepalissa vammaiset eivät juuri näy yhteisöissä ja yhteiskunnassa, vaan stigman ja häpeän vuoksi heitä saatetaan pitää piilossa, eivätkä heidän ihmisoikeutensa toteudu. Patan CBR:n tavoitteena on taata vammaisten henkilöiden tasavertaiset oikeudet, mahdollisuudet ja arvokkuus. Järjestön vaikuttamistyö ulottuu monelle tasolle, alkaen perheistä ja kylistä aina kunnalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon asti.

Keskiössä on työskentely vammaisten kanssa heidän omissa yhteisöissään. Laitoksissa ja sairaaloissa annettava apu täydentää työtä. Järjestön päiväkeskus erityistarpeisille lapsille on toiminut jo vuodesta 2000. Sen toimintaan osallistuvat lapset saavat opetusta, säännöllistä fysioterapiaa ja heidän vanhempansa neuvontaa. Nuoria koulutetaan myös kädentaidoissa, jotka ovat tärkeä askel kohti itsenäisempää elämää.

Interpedia, Patan CBR ja Interpedian toinen kumppanijärjestö Loo Niva ovat vuodesta 2017 lähtien toteuttaneet yhteisiä kehitysyhteistyöhankkeita, joissa yhtenä tavoitteena on edistää vammaisten lasten koulunkäyntiä ja kuntoutusta Etelä-Lalitpurin vaikeasti saavutettavilla maaseutualueilla.

Merkittävä este vammaisten lasten koulunkäynnille maaseudulla ovat syrjivät ja vähättelevät asenteet. Lisäksi kouluympäristö voi olla esteellinen.

Vapaaehtoisen tehtävät

Vapaaehtoistyöntekijä sijoittuu pääasiassa Katmandun kaupunkialueella sijaitsevaan vammaiskeskukseen, jossa on myös Patan CBR:n päätoimisto. Keskuksessa esimerkiksi fysioterapiaan tai erityisopetukseen liittyvät työt ovat mahdollisia. Myös vierailut maaseudulla toimivan hankkeen alueelle ovat mahdollisia.

Vapaaehtoinen voi tukea Patan CBR:n työtä myös viestinnän, varainhankinnan ja hankehallinnon tehtävissä. Myös vapaaehtoisajan jakaminen Loo Nivan ja Patan CBR:n kesken on mahdollista, sillä järjestöt tekevät paljon yhteistyötä yhteisen hankkeen myötä.

Vapaaehtoiselta toivotaan

Patan CBR sopii esimerkiksi vammaistyöhön, fysioterapiaan tai erityisopetukseen erikoistuneille vapaaehtoisille.

Vapaaehtoisjakson pituus

Vapaaehtoistyön kesto on enintään viisi kuukautta viisumijärjestelyistä johtuen.  Muista Nepalin paikoista poiketen Patan CBR:n luona myös lyhyempi vapaaehtoistyöjakso on mahdollinen, mikäli vapaaehtoisella on jo valmiiksi esimerkiksi vammaisten lasten päiväkeskuksessa tarvittavaa erityisosaamista.

Patan CBR

Haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeus koulutukseen ja suojeluun -hanke (PREP)

2021-2024

Lue lisää
nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Tule kummiksi

Kummina muutat kummilapsen elämän ja mahdollistat koulunkäynnin, turvallisen lapsuuden sekä perheelle riittävän toimeentulon. Tukesi hyödyttää koko yhteisöä ja saat säännöllisesti kuulumisia kummilapseltasi.

Ryhdy kummiksi