Nepal

Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista, jossa erityisen haavoittuvassa asemassa ovat tytöt, vammaiset ja kastittomat lapset.

Kummilapsi Nepalista

Kummiohjelma takaa lapsen koulutien jatkumisen

Interpedian kumppanin Loo Nivan Kathmandun alueen kummiohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien, köyhistä oloista tulevien lasten koulutusta aina 12. luokkaan asti.

Nepalissa koulutus on ilmaista, mutta koulupuvut ja välineet täytyy hankkia itse. Kustannukset kohoavat helposti useisiin tuhansiin Nepalin rupioihin, mikä on päivätyötä tekeville vanhemmille niin korkea kustannus, että lapsen on pakko jättää koulunkäynti kesken.

koululaisia Nepalissa

Laadukasta koulutusta syrjäkylien lapsille

Nepalissa lähes kaikki lapset aloittavat koulun, mutta tyttöjen ja kastittomien lasten koulunkäynti päättyy usein jo 5. luokan jälkeen. Opetuksen laadun ollessa heikko, noin puolet ikäluokasta ei opi kunnolla lukemaan ja kirjoittamaan. Lisäksi vammaisista lapsista vain noin 40% aloittaa koulunkäynnin.

Teemme kumppaniemme Loo Nivan ja Patan CBR:n kanssa työtä tyttöjen, kastittomien ja vammaisten lasten koulunkäynnin edistämiseksi syrjäisillä maaseutualueilla Etelä-Lalitpurissa ja Länsi-Nepalissa.

Vammaiset lapset saavat kuntoutusta henkilökohtaisten kuntoutussuunnitelmien mukaan ja kouluille annetaan tietoa inklusiivisen opetuksen perusteista. Opettajia koulutetaan syrjimättömyyden periaatteisiin, oppilaita aktiiviseen toimintaan oppilaskunnissa ja vanhempia osallistumaan koulutoimen seurantaan. Paikallisia viranomaisia tuetaan opetussuunnitelmien tekemisessä ja koulujen toiminnan kehittämisessä.

Vahvistamme tyttöjen oikeuksia

Nepalissa tytöt kohtaavat usein syrjintää, mikä voi johtaa koulun keskeyttämiseen, lapsiavioliittoihin ja ihmiskauppaan. Väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat osa liian monen lapsen arkea Nepalissa.

Tuemme viranomaisten, yhteisöjen ja koulujen kykyä edistää sukupuolten tasa-arvoa ja lapsen oikeutta suojeluun ja osallistumiseen. Näin myös tytöt itse voivat paremmin turvata oikeutensa.

Toimimme tyttöjen oikeuksien puolesta Nepalissa yhdessä pitkäaikaisen kumppanijärjestömme CWISHin kanssa. CWISH on kokenut lasten oikeuksien ja lastensuojelun asiantuntijaorganisaatio.

”Tavoitteemme on, että Nepalin haavoittuvassa asemassa olevat tytöt voimaantuvat toimimaan aktiivisesti oikeuksiensa puolesta”

Vapaaehtoistyö Nepalissa: suomalainen vapaaehtoinen pienen nepalilaiskoululaisen vieressä

Vapaaehtoiseksi Nepaliin?

Kiinnostaako vapaaehtoistyö Nepalissa? Interpedia tarjoaa motivoituneille vapaaehtoisille mahdollisuuden lähteä Nepaliin vapaaehtoistöihin tukemaan Interpedian ja kumppanijärjestöjen tekemää työtä.

Lue lisää