Interpedias utvecklingssamarbete i Nepal

Nepal är ett av världens fattigaste länder, där antalet barn som avbryter skolgången av olika orsaker är mycket stort. Undervisningen är ofta undermålig, och i skolorna förekommer korruption och kroppsaga. I Nepal är barnarbete vanligt, och detta hindrar skolgången. I en speciellt sårbar situation är flickor, handikappade och kastlösa barn.

koululaisia Nepalissa

Utbildning

I Nepal är skolundervisningen gratis, men skoluniformerna och skolmaterialen kostar. Detta hindrar ofta att flickor, handikappade och kastlösa får gå i skola. I Nepal koncentreras vårt utvecklingssamarbete speciellt på att få grupper som riskerar att marginaliseras att gå i skola. Samtidigt försöker vi förbättra undervisningens nivå så att barnen skall kunna studera i en trygg omgivning.

Påverkan för barnens bästa

Barnen har rätt till skydd oberoende var i världen de bor. Användningen av barnarbetskraft, våld och sexuellt utnyttjande är en del i alltför månget barns vardag. Tillsammans med vår lokala samarbetspartner arbetar vi för att brotten mot barnskydd skall komma fram och att myndigheterna skall reagera på barnskyddsärenden på ett sakligt sätt.

Vi motsätter oss användningen av barnarbete

Vi arbetar i Nepal också för att minska användningen av barnarbete. Speciellt de barn som arbetar i rika hushåll i Katmandu försöker man återbörda till sina egna föräldrar i deras hembyar.

Vår samarbetspartner i Nepal:

CWISH – Stöd och undervisning åt barnarbetare samt påverkan för barnens bästa

Loo Niva – En möjlighet till barnvänlig skolgång för barn från fattiga familjer

Patan CBR – För barn med funktionsnedsättning

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Bli fadder

Vi arbetar för en bra barndom i Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Bli fadder