ButikEtiska gåvorNödhjälpsfonder för skolor, Nepal

Nödhjälpsfonder för skolor, Nepal

Den här gåvan är ett bidrag till nödhjälpsfonderna vid olika grundskolor i avsides belägna delar av Nepal. Fondmedlen används till studiestöd för de barn som löper risk att avbryta sin skolgång.

100,00 

Beskrivning

Fonderna bidrar på ett hållbart sätt till att förhindra skolgångsavbrott av ekonomiska skäl.

Du kan printa ut eller ladda kortet här

Eettinen-lahja-Nepal-rahasto-sv.pdf

När du beställt produkten kan du printa ut eller ladda tack-kortet här

Fonderna bidrar på ett hållbart sätt till att förhindra skolgångsavbrott av ekonomiska skäl. De är också långsiktiga, eftersom barnen får stöd även efter att det egentliga projektet upphört. Fonderna styrs av ett regelverk och administreras av en kommitté där skolans rektor, föräldrar till eleverna, elever och en representant för lokalförvaltningen ingår.

Gåvan stöder våra nepalesiska samarbetsorganisationer Loo Niva och Patan CBR.