Stöd vårt arbete Bli fadder eller månadsgivare

Bli fadder eller månadsgivare

Fadder till ett fadderbarn eller månadsgivare?

Fadder

Som fadder (min. 25 €/månad) stöder du hela fadderprogrammet och får nyheter om arbetet samt hälsningar från ditt eget namngivna fadderbarn två gånger om året.

Månadsgivare

Som månadsgivare (10, 20, 35 eller 50 €/månad) stöder du hela fadderprogrammet och får nyheter om arbetet två gånger om året.

Var behövs hjälpen?

Vi arbetar för en bra barndom i Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Hur arbetar vi?

Bekanta dig med Interpedias etiska spelregler, med vilka vi garanterar barnets rättigheter och barnets bästa.

Bekanta dig med de vanligaste frågorna och svaren om månadsgivande och fadderskap.

Varför Interpedia?

  • obunden finländsk organisation, utan någon internationell paraplyorganisation
  • högt värderade lokala samarbetsorganisationer som känner sitt lands förutsättningar och behov
  • lång erfarenhet av utvecklingssamarbete och våra verksamhetsländer
  • vi verkar etiskt med hänsyn till barnets bästa
  • som donator vet du till vilket land och program ditt stöd går