Bli fadder för ett daghem

Välkommen att bli fadder för våra tre daghem i Etiopien!

Daghemmen erbjuder barn som löper risk att bli utslagna värdefull småbarnspedagogik och en trygg miljö under den tid som föräldern förvärvsarbetar. Småbarnspedagogiken stöder också barnens framsteg i den kommande skolgången.

Daghemmen har plats för inalles 120 barn och deras verksamhet är helt beroende av Interpedias donatorer. Ansvarig administratör för hemmen är organisationen Maedot, vår långvariga samarbetspartner i Etiopien.

lapsia Maedotin päiväkodissa Etiopiassa

Barn ska var på daghem, inte ute på gatan!

En daghemsfadder stöder verksamheten till exempel med 10 € eller 20 € per månad.

  • du stöder tre daghem i Etiopien
  • du får information om daghemsverksamheten i våra nyhetsbrev två gånger per år
  • ditt stöd går till måltider, personalens löner, undervisningsmaterial och underhållet av daghemmen
  • ditt stöd möjliggör en trygg dag på hemmet för tiotals barn

Daghemsfaddern kan vara

  • en enskild donator
  • en kompisgrupp
  • personalen på ett jobb
  • en föräldraförening
  • ett företag / någon annan sammanslutning

Helhetsinriktat stöd för barnens utveckling

1. Utbildning

Barnen från de allra fattigaste familjerna avbryter sin skolgång oftare än andra barn – tack vare den åldersanpassade småbarnspedagogiken får emellertid alla barn bättre beredskap inför skolstarten.

2. Trygghet

Barn ska vara på daghem, inte ute på gatan – utan en trygg dagvårdsplats skulle barnen vistas på gatorna medan vårdnadshavarna förvärvsarbetar. På daghemmet har barnen pålitliga vuxna som ser efter dem, sällskap av jämnåriga och trygga lekplatser. Daghemmen erbjuder också måltider, vilket förbättrat barnens hälsa.

3. Utkomst

Daghemsbarnens mödrar är i huvudsak fattiga ensamförsörjare, vars familjer måste komma till rätta med ungefär 20 euro per månad. När barnen är på daghemmet har mödrarna större frihet att förvärvsarbeta under dagen.

etiopialainen lapsi istuu päiväkodissa pöydän ääressä

År 2016 grundade vi det första daghemmet i ett fattigt område i Addis Abeba. År 2017 öppnade vi ett daghem också i den lilla staden Woliso och år 2018 ett tredje i landsortsstaden Dilela.

Välkommen att bli fadder för vår daghem i Etiopien (Maedot)!

*” anger obligatoriska fält

Jag vill ha posten*
Namn*
DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
Adress*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.