Utvecklingssamarbete Till skolor och pedagoger Materialbank för global fostran Material planerat för grundskolans årskurs 7–9 och andra stadiet

Material planerat för grundskolans årskurs 7–9 och andra stadiet

Att använda läromedlet Med vems röst? för global fostran i grundskolans årskurs 7–9 och i andra stadiet är ett lätt sätt att väcka elevernas tankar om mycket aktuella frågor kring etisk kommunikation, mänskliga rättigheter och mediekompetens.

Läromedel: Med vems röst? Synpunkter på etisk utvecklingskommunikation

Tema: Mediekompetens, etisk kommunikation, mänskliga rättigheter. Vad berättar bilderna? Hurdana bilder skapar medierna av utvecklingsländerna? Vem har makten?

Längd: Övningarna cirka 5–45 minuter och video 16 minuter.

Lämplig för: Elever i årskurs 7–9, elever i gymnasier, elever i yrkesskolor.

Utförande: Läromedlet innehåller olika funktionella par- och gruppövningar. Övningarna kan sammanställas till olika långa lektionshelheter. Materialet består av en video som filmats i Nepal och berättar om det arbete som görs för barnarbetarnas rättigheter, och av ett läromedel som granskar integritetsskyddet, stereotypier, makt, bildernas betydelse, de föreställningar som bilderna skapar, ojämlikheten i världen och främjandet av barnens rättigheter.

Minidokument

Läromedel

Materialet finns även på finska.

Interpedias projekt för global fostran Med vems röst? genomfördes som en del av den EU-finansierade projekthelheten Frame, Voice, Report! (FVR) som koordinerades av Fingo.

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Bli fadder

Vi arbetar för en bra barndom i Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Bli fadder